CG Live

Vaš pogled na grad

DUKAJ: POSVEĆENI – POUZDANI I MOTIVISANI DRŽAVNI SLUŽBENICI TEMELJ SU JAVNE UPRAVE

DUKAJ: POSVEĆENI – POUZDANI I MOTIVISANI DRŽAVNI SLUŽBENICI TEMELJ SU JAVNE UPRAVE

Savremeno doba sve više pokazuje da je formalno obrazovanje neophodno, ali da ono bez cjeloživotnog, neformalnog obrazovanja ne znači mnogo na profesionalnom planu i da je neophodno raditi na stalnom unapređenju kompetencija u skladu sa savremenim zahtjevima, kazao je ministar javne uprave Maraš Dukaj na otvaranju „Programa obuke za sticanje znanja i vještina za rad u javnoj upravi, za novozaposlene službenike i namještenike” koji sprovodi Uprava za ljudske resurse.

– Shodno navedenom Strategijom reforme javne uprave, kao jedan od ključnih prioriteta predviđena je profesionalizacija službeničkog sistema. Naše politike podržane su i od EU. Naglasio bih da je IPA projekat „EU for Public Administration” – EU za državnu upravu, podržan u vrijednosti 1. 3 miliona eura. Ovaj projekat obuhvata niz aktivnosti u cilju poboljšanja razvoja okvira kompetencija državnih službenika, unapređivanja ocjenjivanja i napredovanja službenika, njihovog nagrađivanja i motivacije. Naime, sve u cilju unapređenja kvaliteta usluga koje pružaju građanima – kazao je Dukaj. 

Dukaj je čestitao službenicima i namještenicima početak rada u javnoj upravi, uz želju da ih ova obuka osnaži i ohrabri, kako bi u budućem radu dostigli standarde  moderne državne uprave, što je naš zajednički cilj.

– Posvećeni, pouzdani i motivisani državni službenici i namještenici, temelj su efikasne i transaparentne javne uprave – zaključio je Dukaj.

Izvor: Dan