CG Live

Vaš pogled na grad

PODRŠKA EBRD-A SISTEMU SOCIJALNE I DJEČJE ZAŠTITE

PODRŠKA EBRD-A SISTEMU SOCIJALNE I DJEČJE ZAŠTITE

Ministarka rada i socijalnog staranja Naida Nišić, sastala se sa generalnom direktorkom EBRD-a za Centralnu i Jugoistočnu Evropu, Šarlot Rue.

Tema sastanka bila je mogućnost saradnje u oblasti zelenih investicija, koje podrazumijevaju adaptiranje postojećih objekata socijalne i dječje zaštite kako bi se isti učinili energetski efikasnijim i ekološki prihvatljivijim. Očekuje se da će navedene investicije za rezultat imati značajnu uštedu u troškovima za energiju i dopinijeti smanjenju emisije ugljen-dioksida, kao i kreirati komfornije uslove za korisnike navedenih ustanova.

Ministarka Nišić je iskazala punu zainteresovanost za saradnju sa EBRD-om, imajuću u vidu da EBRD realizuje nekoliko sličnih projekata u saradnji sa Vladom Crne Gore, kao što su projekti energetske efikasnosti u zdravstvenim i obrazovnim institucijama.

Nišić je podsjetila da resor na čijem je čelu ima obavezu da izdigne nivo socijalne i dječje zaštite, te da je neophodno da društvo pokaže veći nivo senzibiliteta prema određenim kategorijama stanovništva.

Iznos ulaganja u izabrane objekte će biti procijenjen od strane angažovanih eksperata koji će pripremiti energetske revizije i studije izvodljivosti. Predviđeno je da dio finansijskih sredstava u vrijednosti od 20% ukupne investicije bude obezbijeđen iz granta.

PODRŠKA EBRD-A SISTEMU SOCIJALNE I DJEČJE ZAŠTITE

Nišić je zahvalila predstavnicima EBRD-a na kontinuiranoj podršci našoj državi, istakavši značaj svih investicija, posebno u pogledu zelene tranzicije i ekonomske inkluzije.

Direktorka Rue je zahvalila na dosadašnjoj saradnji, ukazujući na spremnost EBRD-a da nastavi sa podrškom u realizaciju brojnih infrastrukturnih i energetskih projekata u zemlji.