CG Live

Vaš pogled na grad

BJELOPOLJAC RAJKO PEŠIĆ POTPISAO U IME VOJSKE CRNE GORE PLAN BILATERALNE SARADNJE SA FRANCUSKOM

Generalni direktor Direktorata za politiku i planiranje odbrane, general – major Rajko Pešić iz Bijelog Polja i izaslanik odbrane Republike Francuske, pukovnik Fabris Duda, potpisali su Plan bilateralne saradnje Crne Gore i Francuske u oblasti odbrane za 2020. godinu.Susret general – majora Pešića i pukovnika Dude bio je prilika za osvrt na dosadašnju odbrambenu saradnju Crne Gore i Francuske, o čemu svjedoči uspješna realizacija brojnih aktivnosti predviđenih dosadašnjim planovima bilateralne saradnje,saopšteno je iz Ministarstva odbrane.Pešić je izrazio zadovoljstvo susretom i pohvalio napore koje Duda ulaže u održavanje kvalitetnih odnosa dvije zemlje, kao i jačanje intenziteta saradnje u domenu odbrane.Takođe, Pešić je govorio i o značajnoj ulozi koju je Vojska Crne Gore imala u borbi sa pandemijom novog koronavirusa, svakodnevno radeći na obezbjeđivanju karantina i dekontaminaciji vozila i medicinskih prostora i površina, kao i organizovanja medicinske evakuacije.”Pukovnih Duda iskazao je zadovoljstvo sveobuhvatnom saradnjom dvije zemlje u domenu odbrane, te naglasio da će nastaviti da se zalaže za njeno dodatno unapređenje u budućem periodu. Ukazao je i na značajno zalaganje VCG za vrijeme trajanje epidemije virusa Covid-19, što je umnogome doprinijelo uspješnom završetku borbe sa virusom i zahvaljujući čemu je Crna Gora zvanično postala jedna od prvih zemalja bez aktivnih slučajeva zaraze u Evropi”, saopšteno je.Na sastanku je kako se navodi, bilo riječi o aktuelnom učešću pripadnika crnogorske vojske u međunarodnim misijama, kao i o kontinuiranom radu na modernizaciji i opremanju Vojske i jačanju njenih kapaciteta u cilju ispunjavanja preuzetih obaveza koji proizlaze iz NATO agende.”Sagovornici su se složili da je potpisivanje Plana bilateralne saradnje u oblasti odbrane između dva ministarstva od velikog značaja za dodatno razvijanje odbrambenih odnosa kao savezničkih zemalja u okviru Alijanse, te istakli da će posvećeno raditi na razvijanju modaliteta za održavanje i unapređivanje prijateljskih i bilateralnih odnosa i u budućem periodu”, saopšteno je iz Ministarstva odbrane.