CG Live

Vaš pogled na grad

Umanjenje akciza na gorivo produženo do kraja septembra

BOK: Usvojena SOCTA, targetovane organizovane kriminalne grupe i prijetnje po nacionalnu bezbjednost

„Danas je usvojena SOCTA – Procjena opasnosti od teškog i organizovanog kriminala u Crnoj Gori, kojom su targetovane organizovane kriminalne grupe i prijetnje po nacionalnu bezbjednost Crne Gore“, saopšteno je nakon šeste sjednice Biroa za operativnu koordinaciju (BOK).

SOCTA je izrađena od strane Međuresorskog operatvnog tima sastavljenog od predstavnika organa obavještajno-bezbjednosnog sektora i Tužilaštva.

Na današnjoj sjedinici BOK-a, konstatovano je verifikovanje klasifikovane verzije Procjene opasnosti od teškog i organizovanog kriminala u Crnoj Gori, koja sadrži podatke o identifikovanim kriminalnim grupama sa šemama veza, strukturom i ulogama njihovih članova.

„Ukazujemo da će javna verzije SOCTA ubrzo biti dostupna, kako bi se javnost mogla upoznati sa ključnim karakteristika kriminalnih aktivnosti koje su obrađene u predmetnom dokumentu“, saopšteno je iz BOK-a.

Na današnjoj sjednici, usvojen je predlog liste nacionalnih prioriteta u oblasti borbe protiv teškog i organizovanog kriminala koji obuhvata osam oblasti, a koji će biti dostavljen na konačnu verifikaciju Vijeću za nacionalnu bezbjednost.

S tim u vezi, stvoreni su preduslovi da se shodno nadležnostima Biroa za operativnu koordinaciju i ostalih organa obavještajno-bezbjedosnog sektora otpočnu aktivnosti na planiranju i implemenaciji daljih mjera i radnjih u borbi protiv teškog i organizovanog kriminala, sa fokusom na identifikovane prioritete.

Biro za operativnu koordinaciju je u dijelu koji se odnosina praćenje implementacije aktivnosti koje se realizuju međuagencijskom saradnjom, usvojio Izvještaj o radu Nacionalnog međuresorskog operativnog tima za suzbijanje nasilnog ekstremizma, terorizma, pranja novca i finansiranja terorizma.

Pored predsjednika BOK-a dr Dritana Abazovića, današnjoj sjedinici su prisustvovali članovi direktor Uprave policije Zoran Brđanin, direktor Agencije za nacionalnu bezbjednost Dejan Vukšić, generalni direktor Obavještajno-bezbjednosnog direktorata potpukovnik Todor Goranović, vršilac dužnosti Generalnog direktora direktorata za bezbjednosne poslove i nadzor Petar Koprivica, dok su po pozivu sjednici prisustvovali i Glavni specijalni državni tužilac Vladimir Novović i sekretarka Nacionalnog operativnog tima za suzbijanje nasilnog ekstremizma, terorizma, pranja novca i finansiranja terorizma Kristina Đukanović.