CG Live

Vaš pogled na grad

Brđanin: Uprava policije spremna da pruži svoj puni doprinos uspostavljanju Regionalnog centra za borbu protiv sajber kriminala i za sajber bezbjednost

Direktor Uprave policije, Zoran Brđanin, sastao se danas sa ambasadorom Francuske u Crnoj Gori, Kristijanom Timonijeom i Sedrikom Gruseom, saradnikom na projektu reigonalnog uvezivanja u borbi protiv sajber kriminala.

Sastanak je bio prilika da se razmotre modaliteti saradnje u oblasti sajber bezbjednosti kao jednog od najvećih izazova modernog doba koji zahtijeva intenzivnu međunarodnu policijsku saradnju i kontinuiranu razmjenu informacija i znanja kako na regionalnom tako i međunarodnom planu.

Govoreći o bezbjednosnoj situaciji u Crnoj Gori, Brđanin je podsjetio da je sajber kriminal jedan od prioriteta identifikovanih u Procjeni opasnosti od teškog i organizovanog kriminala u Crnoj Gori – SOCTA, te je stoga i fokus rada Uprave policije usmjeren na sve aspekte ovog bezbjednosnog fenomena.

Upravo iz tog razloga, a cijeneći značaj jedinstvenog pristupa sajber bezbjednosti, direktor Brđanin je iskazao spremnost Uprave policije da pruži svoj puni doprinos uspostavljanju Regionalnog centra za borbu protiv sajber kriminala i za sajber bezbjednost, izražavajući pritom želju da njegovo sjedište bude u Crnoj Gori.

Sagovornici su se saglasili da su obije strane otvorene za dalje jačanje policijske saradnje u svim aspektima od obostranog interesa.