CG Live

Vaš pogled na grad

Cijene goriva u naredne dvije sedmice

Od 15.03.2022.godine važiće sledeće cijene naftnih derivata:

BMB 98 – 1.78 eur/l ( +0.16 ),
BMB 95 – 1.74 eur/l ( +0.16 )
Eurodizel – 1.74 eur/l ( +0.29 ),
Lož ulje – 1.67 eur/l ( +0.25).
Saglasno odredbama Uredbe o načinu i visini elemenata na osnovu kojih se formiraju maksimalne cijene naftnih derivata („Službeni list CG“ ,broj 23/2021) , naredni obračun će se obaviti 28. marta a eventualno izmijenjene cijene naftnih derivata važiće od 29. marta 2022. godine.