CG Live

Vaš pogled na grad

DANAS U BIJELOM POLJU FORMIRAN ŠTAB ZA INSPEKCIJSKU KONTROLU PRAĆENJA MJERA NKT

Po nalogu Uprave za inspekcijske poslove, u Bijelom Polju je formiran mini štab za inspekcijsku kontrolu praćenja mjera NKT-a i sprovođenja Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti.

Štab čine: Inspekcija rada i zaštite na radu, Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove, Turistička inspekcija, Uprava policije, Sekretarijat za inspekcijske poslove i Komunalna policija.

Na sastanku koji je održan, dogovoreno je da će se vršiti pojačani nadzor i kontrola sprovođenja mjera NKT-a, a koje se odnose na obavezno nošenje maski, poštovanje fizičke distance i higijensko – epidemioloških mjera.

Shodno Zakonu o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, za prekršioce će se preduzimati sledeće mjere:

  • Novčana kazna za fizička lica od 100 eura;
  • Novčana kazna za preduzetnike od 300 eura;
  • Novčana kazna za odgovorno lice u pravnom licu od 500 eura;
  • Novčana kazna za pravno lice od 2000 eura;

U narednim danima će biti vršena pojačana kontrola, pa se apeluje na građane da poštuju mjere.