CG Live

Vaš pogled na grad

Delegacija Crne Gore na 33. Regionalnoj FAO konferenciji

Delegacija Crne Gore na 33. Regionalnoj FAO konferenciji

Direktor Uprave za bezbjednost hrane Vladimir Đaković i pomoćnica direktora Zorka Prljević predstavljali delegaciju Crne Gore na 33. Regionalnoj FAO konferenciji za Evropu

Od 10. do 13. maja 2022. godine u Lođu (Poljska) svečano je otvorena 33. Regionalna FAO konferencija za Evropu. Konferenciju je otvorio generalni direktor FAO, a domaćini konferencije bili su ministar poljoprivrede i razvoja Henryk Kowalczyk i ministar vanjskih poslova Republike Poljske Zbigniew Rau.

Posebna tema konferencije bila je prehrambena nesigurnost uzrokovana ratom u Ukrajini. Direktor Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove Vladimir Đaković i pomoćnica direktora Zorka Prljević prisustvovali su zasijedanju kao delegati Crne Gore.

Konferencija je bila otvorena za sve članice FAO-a iz Evrope i centralnoazijskog regiona, kao i za predstavnike Ujedinijenih nacija i za specijalizovane agencije i međunarodnih vladinih i nevladinih sektora, istraživača/nauke kao i za predstavnike privatnog sektora i druge predstavnike civilnog društva.