CG Live

Vaš pogled na grad

DR RADENKO ŠĆEKIĆ: KORONA NIJE SAMO BOLEST, VEĆ MNOGO VIŠE OD TOGA

Epidemije koje prelaze državne ili čak kontinentalne granice nazivaju se pandemije. Čovječanstvo se vjekovima susretalo sa raznim i brojnim epidemijama koje su ne samo uništavale veliki procenat stanovništva, već i urušavalo ekonomije i države. „Crna smrt“ ili druga velika pandemija kuge dogodila se od 1346 do 1351. godine i usmrtila je 50-75 miliona Evropljana, odnosno trećinu do polovinu tadašnjeg ukupnog evropskog stanovništva. Ovaj virus prvi put je u Evropi registrovan još u 6. vijeku (Justinijanova kuga), ali se pandemija desila tek u 14. vijeku, kada su otvaranjem kopnenih, trgovačkih puteva iz Kine u Evropu stigle životinjske kože pune buva koje su bile prenosioci virusa. Po drugoj verziji, katastrofalna naredba rimokatoličkog Pape Grgura IX, začetnika Inkvizicije da se istrijebe mačke kao “satanine sluge”, dovela je do enormnog povećanja broja glodara i širenja kuge. Evropska osvajanja i kolonizacija, predstavljale su biološku katatrofu za stanovnike tih prostora. Kolonizatori su često vodili biološki rat protiv domorodaca, namjerno šireći bolesti među njima. Španska groznica (1918-1920) bila je jedna od najsmrtonosnijih pandemija u istoriji čovječanstva, kada je umrlo oko 75-100 miliona ljudi. Lepra/guba, različiti oblici gripa i boginja, upotpunjuju ovu višemilenijumsku borbu čovječanstva sa „nevidljivim neprijateljem“.Pandemija Covid-19 ne predstavlja običnu epidemiju?Globalizovani svijet u novom milenijumu je zahvatilo nekoliko pandemija, poput SARS, Ptičiji, Svinjski grip H1N1, bolest Ludih krava, HIV (hepatitis B), Ebole. Međutim, epidemija Covid 19, korona virusa, iako poznatog više od pedeset godina, ostavila je ogromne posledice. Utvrđena smrtnost kod Korona virusa je znatno manja (1-4% zaraženih) nego kod ebole ili kada je riječ o SARS-u (10%) ili pak kod Ptičijeg gripa (H5N1) gdje je utvrđena smrtnost 6 od 10 zaraženih. Međutim, Korona pandemija je ostavila katastrofalne posledice po globalnu ekonomiju, trgovinu, turizam, sport, parališući skoro cijelu planetu i pokazujući ljudsku ranjivost. Postala je predmet međusobnih optužbi vodećih svjetskih sila, da je pandemija nečija globalna strateška, psiho-informaciona i ekonomska specijalna operacija. Uporište za ovakve teorije imamo u istoriji, jer državni bio-terorizam nije bio tako rijetka pojava. Činjenica je, da je ovoj pandemiji dat ogroman medijski publicitet, širenjem straha i panike. Sa druge strane, puno više ljudi godišnje umire od gladi i drugih bolesti. Krizne situacije predstavljaju plodno polje za razne vrste teorija zavjere. Da određeni virus i nije toliko smrtonosan, manipulacija brojkama smrtnosti, da lijek već postoji i da će farmaceutske kompanije profitirati na njemu i sl. Da se širenjem panike od korone, ustvari prikriva globalna ekonomska kriza. Kao i da uvođenja vanrednih stanja i zakonskih ograničenja predstavljaju svojevrstan društveni eksperiment ka kreiranju globalnog totalitarnog društva.Prof. dr Radenko Šćekić, viši naučni saradnik u Istorijskom institutu UCG.