CG Live

Vaš pogled na grad

Drugi segment četvrte Konferencije strana ugovornica Minamatske konvencije o živi održava se na Baliju, Indonezija, od 20. do 25. marta 2022.

Delegaciju Crne Gore, čine Jelena Kovačević i Dragana Raonić Popović, ispred Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma.

Imajući u vidu da je Sekretarijat Konvencije primio tri predloga amandmana na Anekse A i B Konvencije, od Evropske unije, od Afrike i Kanade, i Švajcarske, koji se odnose na proizvode koji sadrže živu i proizvodne procese u kojima se koriste živa ili jedinjenja žive, tokom plenarnih sjednica posvećena je posebna pažnja navedenom.

Takođe, razgovara se i o zvaničnim dokumentima kako bi se donijele odluke o programu rada za narednu godinu, kao i o daljem napretku u implementaciji konvenije, uključujući snažnu podršku Globalnog fonda za životnu sredinu (GEF).

Tokom sastanka prezentovana je i Deklaracija iz Balija o borbi protiv globalne ilegalne trgovine živom, kojom se pozivaju „strane da unaprijede međunarodnu saradnju i koordinaciju u cilju povećanja nacionalnih kapaciteta za borbu protiv ilegalne trgovine živom“.

Crna Gora je ratifikovala je Minamatsku konvenciju o živi u martu 2019., a u decembru 2021. Vlada je usvojila Nacionalni plan implementacije Minamatske konvencije o živi, s Akcionim planom za period 2022-2023 i Izvještajem o Minamata inicijalnoj procjeni, koji je u februaru 2022. dostavljen Sekretarijatu konvencije.