CG Live

Vaš pogled na grad

Crna Gora potpisala Drugi dodatni protokol uz Konvenciju

Crna Gora potpisala Drugi dodatni protokol uz Konvenciju o računarskom kriminalu

Stalna predstavnica Crne Gore pri Savjetu Evrope, ambasadorka Božidarka Krunić, potpisala je u ime Vlade Drugi dodatni protokol uz Konvenciju o računarskom kriminalu o unaprijeđenoj saradnji i otkrivanju elektronskih dokaza, u okviru Međunarodne konferencije o poboljšanju saradnje i objelodanjivanja elektronskih dokaza, održane 12. maja u Strazburu, u saradnji sa italijanskim predsjedavanjem Komitetom ministara SE.

Drugi dodatni protokol potpisan je u cilju jačanja saradnje u borbi protiv sajber kriminala i unaprjeđenja sposobnosti krivičnog pravosuđa da nadležni organi prikupljaju dokaze u elektronskoj formi za bilo koje krivično djelo u svrhu konkretnih krivičnih istraga ili postupaka putem dodatnih alata koji će pružiti efikasniju pomoć i druge oblike saradnje nadležnih organa.

Svečanoj ceremoniji potpisivanja, kao i plenarnoj sjednici Komiteta za praćenje sprovođenja Konvencije o računarskom kriminalu SE, prisustvovala je i delegacija u sastavu: Valentina Bodven (Ministarstvo pravde), Miroslav Turković (SDT) i Nikola Samardžić (DT ODT-a u Herceg Novom).