CG Live

Vaš pogled na grad

Kordić: Profesionalna javna uprava je okosnica efikasne evropske integracije

„Crna Gora treba da u pregovorima s EU fokus dodatno stavi na ljudski kapital i vještine, jer je profesionalna javna uprava okosnica efikasne evropske integracije. Imamo kvalitetan strateški i zakonodavni okvir u reformi javne uprave i sada je potreban iskorak u jačanju administrativnih kapacitea, kako bismo adekvatno adresirali završna mjerila u mnogim poglavljima pravne tekovine EU. Vjerujem da Crna Gora sada ima snažnu pregovaračku strukturu idovoljno profesionalnu i nezavisnu javnu upravu koja će sprovoditi reforme i pripremiti državu za članstvo u EU“, kazala je glavna pregovaračica, Zorka Kordić na sastanku sa Arijem Sihvolom, rukovodiocem EU – Tvining projekta „Pružanje podrške u oblasti upravljanja ljudskim resursima u javnom sektoru“.

Projekat finansira EU, uz podršku ambasada Finske i Hrvatske.

Kordić je istakla da su proces pristupanja EU i reforma javne uprave kompatibilni i da je stoga važno osnažiti i motivisati ljude, te osigurati da javna uprava bude istinski servis koji odgovara potrebama građana.

Sihvol je istakao da je cilj projekta da doprinese dobrom upravljanju u javnoj upravi, unapređenju rada Vlade i podsticanju visokog rukovodnog kadra da pokrene i sprovede reforme javnog sektora u skladu sa smjernicama Strategije reforme javne uprave i zajedničkim ciljem članstva Crne Gore u EU.

Sagovornici su se saglasili da će realizacija projekta doprinijeti horizontalnom umrežavanju rukovodnog kadra injihovom ujedinjavanju na zajedničkom zadatku evropske integracije Crne Gore, te povećanju produktivnosti i kvalitetu pružanja javnih usluga.

SEKTOR ZA INFORMISANJE JAVNOSTI O EVROPSKOJ UNIJI I PROCESU PRISTUPANJA EVROPSKOJ UNIJI
GENERALNI SEKRETARIJAT VLADE CRNE GORE