CG Live

Vaš pogled na grad

LOKALNA UPRAVA NASTAVLJA DA RADI NA STVARANJU BOLJIH USLOVA ZA ŽIVOT NA SELU: ASFALTIRANA TRI PUTNA PRAVCA U MZ BISTRICA

Opština Bijelo Polje i Uprava javnih radova nastavljaju sa unapređenjem lokalne putne infrastrukture, koja je predviđena planom i programom za 2020.godinu.

Tako su ove nedjelje počeli radovi u Mjesnoj zajednici Bistrica, gdje se rade putni pravci na tri lokacije.

Predstavnici ove MZ iskazali su zadovoljstvo urađenim do sad, ujedno ističući da se investicijama na teritoriji Bistice značajno unapređuje život na ovom području i omogućava razvoj turizma i poljoprivrede.