CG Live

Vaš pogled na grad

MASTER PRIMIJENJENE STUDIJE U OBLASTI VOĆARSTVA I LJEKOVITOG BILJA U BIJELOM POLJU

Biotehnički fakultet Univerziteta Crne Gore će na svojoj eksteritorijalnoj jedinici u Bijelom Polju, gdje se realizuje osnovni primijenjeni studijski program Kontinentalno voćarstvo i ljekovito bilje, od studijske 2020/21. godine imati i master primijenji studijski program Kontinentalno voćarstvo i ljekovito bilje.
“Imajući u vidu da se u sjevernom regionu Crne Gore, posebno u regionu Polimlja, značajne površine poljoprivrednog zemljišta nalaze pod kontinentalnim voćnim vrstama, kao što su jabuka, šljiva, kruška, malina, jagoda…, jasno je da realizacija ovog studijskog programa ima veliki značaj za razvoj poljoprivrede i sjevernog regiona i Crne Gore uopšte”, kazala je prodekan za nastavu ovog fakulteta prof. dr Snježana Hrnčić.
Osim toga, ističe ona, studenti će dobiti nova znanja praktično na kućnom pragu i imati mogućnost da ga odmah primijene u praksi, bilo na sopstvenom gazdinstvu ili u privredi – malim i srednjim preduzećima koja egzistiraju na ovom području.
Prodekanka Hrnčić je izrazila očekivanje će svi studenti koji ove studijske godine završe osnovne studije nastaviti dalje školovanje, kao i da će se određeni broj studenta koji su ranije završili osnovne ili specijalističke studije u Bijelom Polju opredijeliti za nastavak školovanja na master studijama.
Master studije Kontinentalno voćarstvo i ljekovito bilje, dodala je, mogu upisati i svi studenti koji su završili osnovne ili primijenjene akademske studijske programe iz oblasti poljoprivrede koji se odnosi na biljnu proizvodnju sa 180 ECTS kredita.
“Studije u Bijelom Polju, šansa su za sve kojima je poljoprivreda već izbor, ali i za one koji se nalaze na pragu životne odluke, kuda dalje. I pored proizvodnje voća, koje u ovom dijelu Crne Gore ima poseban ukus i miris, bogastva samoniklim voćnim vrstama i ljekovitim i začiniskim biljem, ovaj prirodni potencijal još uvijek nije dovoljno iskorišćen. Stoga, studije pružaju priliku da se poboljša stanje i u ovom sektoru”, kazala je Hrnčić.
Prema njenim riječima, nakon završetka ovog studijskog programa svršeni studenti će biti osposobljeni da primijene praktična znanja i organizuju podizanje voćnjaka i plantaža ljekovitog bilja kao i znanja iz organske proizvodnje kontinentalnog voća. Takođe, moći će da rukovode primjenom tehnologija u proizvodnji voćnih rakija; da primijene pravila fitosanitarne ispravnosti sadnog materijala, izračunaju ekonomske pokazatelje u voćarskoj proizvodnje i formulišu preporuke za povećanje ekonomske isplativosti proizvodnje. Pored ovoga biće osposobljeni i da primijenjuju zakonsku regulativu u oblasti proizvodnje kontinentalnih voćnih vrsta i ljekovitog bilja i kao i da procijene mogućnost korišćenja biomase poljoprivrednih proizvoda”.
Osim toga, ističe ona, studenti će dobiti nova znanja praktično na kućnom pragu i imati mogućnost da ga odmah primijene u praksi, bilo na sopstvenom gazdinstvu ili u privredi – malim i srednjim preduzećima koja egzistiraju na ovom području.
Hrnčić je izrazila očekivanje će svi studenti koji ove studijske godine završe osnovne studije nastaviti dalje školovanje, kao i da će se određeni broj studenta koji su ranije završili osnovne ili specijalističke studije u Bijelom Polju opredijeliti za nastavak školovanja na master studijama.
Master studije Kontinentalno voćarstvo i ljekovito bilje, dodala je, mogu upisati i svi studenti koji su završili osnovne ili primijenjene akademske studijske programe iz oblasti poljoprivrede koji se odnosi na biljnu proizvodnju sa 180 ECTS kredita.
“Studije u Bijelom Polju, šansa su za sve kojima je poljoprivreda već izbor, ali i za one koji se nalaze na pragu životne odluke, kuda dalje. I pored proizvodnje voća, koje u ovom dijelu Crne Gore ima poseban ukus i miris, bogastva samoniklim voćnim vrstama i ljekovitim i začiniskim biljem, ovaj prirodni potencijal još uvijek nije dovoljno iskorišćen. Stoga, studije pružaju priliku da se poboljša stanje i u ovom sektoru”, kazala je Hrnčić.
Prema njenim riječima, nakon završetka ovog studijskog programa svršeni studenti će biti osposobljeni da primijene praktična znanja i organizuju podizanje voćnjaka i plantaža ljekovitog bilja kao i znanja iz organske proizvodnje kontinentalnog voća.
Takođe, moći će da rukovode primjenom tehnologija u proizvodnji voćnih rakija; da primijene pravila fitosanitarne ispravnosti sadnog materijala, izračunaju ekonomske pokazatelje u voćarskoj proizvodnje i formulišu preporuke za povećanje ekonomske isplativosti proizvodnje. Pored ovoga biće osposobljeni i da primijenjuju zakonsku regulativu u oblasti proizvodnje kontinentalnih voćnih vrsta i ljekovitog bilja i kao i da procijene mogućnost korišćenja biomase poljoprivrednih proizvoda.