CG Live

Vaš pogled na grad

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE DONIRALO 5.400 KOMADA KONZUMNIH JAJA ZA CRVENI KRST BIJELO POLJE

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja doniralo je Opštinskoj organizaciji Crvenog krsta Bijelo Polje 5.400 komada konzumnih jaja za socijalno ugrožene građane Bijelog Polja.

U ime Opštisnke organizacije Crvenog krsta Bijelo Polje, Ministarstvu poljoprivrede i ruralnog razvoja, zahvalio se koordinator Mašan Živković, koji je istakao da će se ova donacija upotrijebiti da se obogate paketi pomoći koje naša organizacija donisra sugrađaanima lošijeg imovnog stanja, pripadnicima Romske populacije, kao i korisnicima programa “Pomoć u kući”.

Živković je dodao da ovo nije jedina donacija Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja ovoj organizaciji kroz podršku koju sprovodi Ministarstvo, već su u dvije tranše do sada dobili jogurt, sir i jaja koja su već podijeljena korisnicima, ustanovama, organizacijama i udruženjima.

Koristimo priliku da se na donaciji zahvalimo Ministarstvu poljoprivrede i ruralnog razvoja kao i Farmi koka nosilja “Agromont” posredstvom koje je ova donacija obavljena.