CG Live

Vaš pogled na grad

Ministarstvo vanjskih poslova Objavljuje poziv za javnu raspravu o tekstu NACRTA ZAKONA O MEĐUNARODNIM RESTRIKTIVNIM MJERAMA

             MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA

                Objavljuje poziv

              za javnu raspravu o tekstu

NACRTA ZAKONA O MEĐUNARODNIM RESTRIKTIVNIM MJERAMA

Građanima, naučnoj i stručnoj javnosti, državnim organima, političkim subjektima, nevladinim organizacijama, međunarodnim organizacijama, medijima i svim zainteresovanim organizacijama i zajednicama upućuje se javni poziv da se uključe u javnu raspravu i daju svoj doprinos u razmatranju Nacrta zakona o međunarodnim restriktivnim mjerama.

Javna rasprava o Nacrtu zakona o međunarodnim restriktivnim mjerama trajaće 20 dana od dana objavljivanja javnog poziva na internet stranici Ministarstva i portalu e-uprave.

Predlozi, sugestije i komentari na predlog ovog zakona mogu se dostaviti Ministarstvu vanjskih poslova, Stanka Dragojevića 2, 81000 Podgorica, ili na email: vuk.rakocevic@mfa.gov.me

U prilogu možete preuzeti:

Program javne rasprave o tekstu Nacrtu zakona o međunarodnim restriktivnim mjerama;

Nacrt zakona o međunarodnim restriktivnim mjerama;

Obrazac za dostavljanje primjedbi, predloga i sugestija.