CG Live

Vaš pogled na grad

Montefarm u finansijskim problemima: Duguju nam skoro 73 miliona eura

Montefarm u finansijskim problemima: Duguju nam skoro 73 miliona eura

Iz Montefarma su reagovali na informaciju o povremenim problemima u nabavci i distribuciji ljekova, naročito kada je u pitanju terapija namijenjena onkološkim pacijentima. Ističu da su svjesni interesovanja javnosti o snabdjevenosti ljekovima i da konstantne konstrukcije da je Montefarm odgovoran za kašnjenje u prometovanja pomenutih, iziskuje pojašnjenje uloge te Ustanove u sektoru javnog zdravstva.

Ističu da poštujući Zakon o javnim nabavkama, Montefarm procedure nabavke pokreće onog trenutka kada se, sem zakonskih uslova, obezbijede i sredstva kojima se garantuje plaćanje svim dobavljačima.

Budžetska sredstva namijenjena nabavci ljekova za potrebe sistema javnog zdravstva, kako pojašnjavaju. opredjeljuje Fond za zdravstveno osiguranje, te vrši uplatu Montefarmu, koji potom plaća dospjele obaveze na mjesečnom nivou, u zavisnosti kako one pristižu na naplatu, što je regulisano potpisivanjem ugovora sa prvorangiranim dobavljačima.

– S obzirom da je FZOCG već godinama direktno zavistan od Ministarstva finansija tj.Državnog trezora, a nakon nedavnog ukidanja doprinosa za zdravstvo pomenuta Institucija je apsolutno izgubila finansijsku nezavisnost, samim tim nije u mogućnosti da odgovori na potraživanja koje Montefarm u datom trenutku zahtijeva. Upravo u tim situacijama nastaju naši ključni problemi- kontinuitet uplate raspodijeljenih sredstava Montefarmu nema dinamiku koja je neophodna, iako naša Ustanova upozorava nadležne istitucije na državnom nivou na vrijeme, mnogo prije nego što zalihe ljekova i medicinskih sredstava budu na minimumu – kazali su iz ove zdravstvene ustanove.

Podsjećaju da je finansiranje javnog zdravstva višegodišnji problem, da dugovi iz prethodnih perioda konstantno otežavaju njihovo poslovanje, te samim tim usporavaju blagovremenu, količinski dovoljnu nabavku i distribuciju ljekova i medicinskih sredstava, komplikuju saradnju sa dobavljačima, a krajnji rezultat je nezadovoljan i ugrožen građanin.

Oni su dali na uvid ipotraživanja koja imaju, odnosno dugovanja javnih zdravstvenih ustanova, Fonda za zdravstvo i Ministarstva finansija na osnovu prošlogodišnjeg Zaključka Vlade Crne Gore od 12. novembra (br.04-5486/2 od 12.11.2021.g. o proširenju Plana javnih nabavki ljekova).

Zdravstvene ustanove na dan 31. jul ove godine, kako navode iz Montefarma, duguju 2.897.051,60 eura, a dug po osnovu proširenja Plana javnih nabavki ljekova iznosi 43.160.051,04 eura što ukupan iznos dovodi na gotovo 73 miliona eura.

“Naglašavamo i to da naša Ustanova još uvijek nije imala uplata iz Državnog trezora na osnovu gore navedenog Zaključka Vlade iz 2021.g. iako je MONTEFARM, upravo oslanjajući se na opredijeljena sredstva, raspisao tendere i izvršio nabavku ljekova i medicinskih sredstava za potrebe građana Crne Gore do aprila 2022.g. Nabavka je izvršena, ljekovi do navedenog perioda utrošeni, dok je finansijska realizacija po ovoj odluci od strane države izostala.

Iz svega navedenog sasvim je jasno zašto povremeno kasne isporuke ljekova, i prema javnim zdravstvenim ustanovama i apotekama koje posluju u našem sastavu, uprkos blagovremenim procjenama. Poseban problem su i planirane količine koje su morale biti uklopljene u raspodijeljena budžetska sredstva, iako su sve JZU iskazale znatno veće potrebe od onih koje su shodno raspoloživim finansijama dostupne sektoru zdravstva”, kazali su iz Montefarma.

Iz te zdravstvene ustanove poručuju da više nemaju mogućnost da planiraju realne količine potrebne javnim zdravstvenim ustanovama, da utiču na isplatu planiranih sredstava, niti sredstava namijenjenih pokrivanju višegodišnjih naslijeđenih dugovanja, “već su ustanove čija je to nadležnost, na državnom nivou, zadužene za njihov kontinuirani priliv”.

“Stoga, važno je da građani Crne Gore, naše kolege iz svih JZU, kao i predstavnici medija koji pitaju u ime građana, prihvate činjenicu:  Montefarm postoji 31 godinu i ima zadatak da obezbijedi građanima neophodne ljekove i medicinska sredstva, pruži im adekvatnu, bezbjednu i efikasnu farmaceutsku uslugu, što je nemoguće bez redovnih finansijskih uplata od strane države”, zaključuju u saopštenju.