CG Live

Vaš pogled na grad

NA RURALNOM PODRUČJU POSTAVLJENE TABLE SA NATPISIMA NASELJENIH MJESTA

Na ruralnom području Opštine Bijelo Polje ovih dana su postavljene nove table sa natpisima naseljenih mjesta.Radove su po nalogu lokalnog Sekretarijata za stambeno – komunalne poslove i saobraćaj, izveli radnici DOO “Komunalno – Lim.