CG Live

Vaš pogled na grad

NASTAVLJEN PROJEKAT “ZDRAVO STARENJE”

Opštinska organizacija Crvenog krsta u saradnji sa Crvenim krstom Crne Gore, Međunarodnom federacijom Crvenog krsta i Crvenog polumjeseca nastaviće projekat “Zdravo starenje” započet prije dvije godine.“Ciljevi projekta su doprinos zdravijem starenju svih generacija, unapređenje kapaciteta za prevenciju i praćenje neprenosivih bolesti kod starijih osoba, te kreiranje adekvatne baze podataka koja će ukazati na značaj i rezultate ovih aktivnosti”, kazao je koordinator u opštinskom Crvenom krstu Mašan Živković.On je podsjetio da će u narednih pet mjeseci, koliko će i trajati projekat, biti održane nedjeljne radionice za sve generacije, na temu zdravog starenja, organizovani javni događaji u cilju promocije koncepta zdravog starenja, distribuirane brošure o zdravlju starijih, uspostavljena saradnja sa relevantnim institucijama i organizacijama na lokalnom nivou i formirani mobilni timovi koji će obilaziti stare u udaljenim selima. Živković je istakao i da će osim starih i nemoćnih, projektom biti obuhvaćeni, djeca iz vrtića, osnovci, srednjoškolci, pripadnici RE populacije, kao i stariji od 65 godina. U projekat će biti uključeni i ljekari koji će posjećivati domaćinstva na ruralnom prodručju naše opštine.”Partneri na projektu biće lokalna uprava, javne ustanove, NVO sektor i mnogi drugi, zainteresovani da se planirane aktivnosti realizuju na što kvalitetniji način”, zaključio je Živković.