CG Live

Vaš pogled na grad

Nova 1440.Hidžretska godina nastupa večeras

Odluka o računanju vremena po hidžretskom kalendaru je donešena u vrijeme Omera ibnul Hattaba, r.a., 3. ili 4. godine Omerovog, r.a., hilafeta, kada mu je Ebu Musa El-Eša'ari pisao kako im dolaze dopisi na kojima nema datuma, pa da on kao halifa preduzme nešto na tom planu. Omer ibnul Hattab, r.a., je konsultovao ashabe. Neki od njih su predložili da vrijeme računaju po trajanju vladavine nekog od halifa, kao što to čine neki narodi. Neki su predlagali da se vrijeme računa po kršćanskom kalendaru. Neki opet, da to bude po rođenju Muhammeda, s.a.v.s. a neki po poslanstvu Muhammeda, s.a.v.s., dok su neki ashabi predložili da to bude Hidžra, što je Omer, r.a., i prihvatio govoreći: «Neka to bude Hidžra, jer je ona razlučila istinu od neistine!»

Sa ovim prijedlogom su se složili i prisutni ashabi, a potom je nastupila rasprava, od kojeg mjeseca da se počne računati vrijeme. Bilo je mišljenja da to bude: ramazan, jer je on mjesec posta i Kur'ana. Neki su predlagali da to bude rebiu-l-evvel, jer je u njemu Poslanik, s.a.v.s., rođen, u njemu je došao u Medinu i u njemu je preselio, a neki opet da to bude muharrem, kao jedan od Ešhuri-Huruma.

Na kraju su se saglasili Omer ibnul Hattab, r.a., Osman ibn Affan, r.a., i Alija ibn Ebi Talib, r.a., da to bude mjesec muharrem, jer pored toga što je od Ešhuri-Huruma (jedan od Svetih mjeseci) on dolazi odmah nakon mjeseca zu-l-hidždže u kojem muslimani obavljaju hadž kojim se upotpunjuje građevina islama. U muharremu su se ashabi zavjetovali Poslaniku, s.a.v.s., na vjernost, a i sama odluka za Hidžru je donešena upravo u ovom mjesecu. Tako je odlučeno da mjesec muharrem bude prvi mjesec hidžretske godine. Žalosno je da o hidžretskom računanju vremena veliki broj muslimana danas ne zna ništa, pa čak ne znaju ni nabrojati hidžretske mjesece.

Hidžretski mjeseci su: 1. muhaarrem, 2. safer, 3. rebiu-l-evvel, 4. rebiu-l-ahir, 5. džumade-l-ula, 6. džumade-l-uhra, 7. redžeb, 8. ša’ban, 9. ramazan, 10. ševval, 11. zu-l-ka’de i 12. zu-l-hidždže.

Obilježavanje nove hidžretske godine za muslimane ima kalendarski, kulturološki i tradicijski značaj.