CG Live

Vaš pogled na grad

OBUKU ZA PRUŽANJE USLUGE POMOĆ U KUĆI ZA STARIJE PROŠLO 29 NEZAPOSLENIH ŽENA IZ BIJELOG POLJA

Od početka godine, u Domu solidarnosti Crvenog krsta, u Sutomoru, Crveni krst Crne Gore realizovao je pet obuka za pružanje usluge pomoć u kući za starije.Selekcija kandidatkinja koje su pohađale obuku vršena je u saradnji sa Zavodom za zapošljavanje Crne Gore i njihovim područnim jedinicama, kao i na osnovu javnog poziva koji je Crveni krst objavio početkom septembra putem društvenih mreža i medija. Cilj obuke je bio sticanje zanja i vještina potrebnih za rad sa starijima, tj. pružanje usluge pomoć u kući.Tokom obuke učesnice su imale priliku da slušaju prezentacije, ali i učestvuju u grupnim diskusijama i kreativnom radu, na sljedeće teme: program pomoć u kući; struktura korisnika i njihove potrebe; uloga i obaveze gerontodomaćica; motivacija za rad; timski rad; organizacija vremena; prevencija sindroma izgaranja; obavljanje kućnih poslova; higijena prostora i korisnika; aktivno slušanje; komunikacija sa starijim osobama sa oštećenjem sluha i/ili vida; rješavanje konflikata; porodični odnosi; nasilje nad starijima; mentalno zdravlje starijih; prva pomoć i zdravo starenje.Sve obuke održane su po akreditovanom programu, a sve učesnice su po završetku dobile sertifikat koji izdaje Zavod za socijalnu i dječju zaštitu. Za sve polaznice obuka Crveni krst Crne Gore je obezbijedio smještaj, ishranu, putne troškove i priručnike za rad. Realizatori obuke su bili zaposleni Crvenog krsta i iskusne gerontodomaćice.Obuke za pružanje usluge pomoć u kući realizovane su u okviru projekta “Pomoć u kući – profesija budućnosti”, koji finansiraju Grad Beč i Austrijski Crveni krst, a partneri na projektu su bili Zavod za zapošljavanje Crne Gore, kao i Zavod za socijalnu i dječju zaštitu.