CG Live

Vaš pogled na grad

ODJELJENJE DEMENCIJE U DOMU ZA STARE U BIJELOM POLJU FUNKCIONIŠE KVALITETNO

Odjeljenje demencije u Domu za stare u Bijelom Polju postoji više od dvije godine i funkcioniše na veoma kvakitetnom nivou.

Iz te gerijatrijske ustanove podsjećaju da je isto opremljeno po savremenim standardima i obezbjeđuje dvadestčetvoročasovni medicinski nadzor.

“Osoblje Doma obučeno je i pripremljeno na promjene u fazama demencije i komunikaciju sa korisnicima prilagođava tako da oni zadržavaju osjećaj sigurnosti i topline doma”, poručuju iz Doma za stare “Bijelo Polje”.