CG Live

Vaš pogled na grad

OPŠTINA BAR: STVORILI USLOVE DA SE USKORO OTPOČNE SA REKONSTRUKCIJOM PUTA PREKO SUTORMANA

Opština Bar potpisala je juče Ugovor za izradu idejnog i glavnog projekta rekonstrukcije regionalnog putnog pravca R-28 Virpazar-Sutorman-Bar. Ukupna vrijednost ugovora iznosi 225.398 eura a izvođač ovog posla je “Civil Engineer” doo. Opština Bar na ovaj način preuzela je prvi korak u stvaranju preduslova da se uskoro otpočne i sa rekonstrukcijom ovog putnog pravca u dužini od oko 34 km,
koji ima status regionalnog puta u nadležnosti države.

Podsjećamo, odlukom Vlade iz 2019. godine a na inicijativu Opštine, ovaj putni pravac je iz lokalnog prekategorisan u regionalni čime ovaj put postaje i alternativni pravac za Jadransku magistralu naročito u ljetnjim mjesecima kada je najveće opterećenje na putevima na primorju.

Na ovaj način se stvorila i nova perspektiva ovog dijela opštine, naročito za razvoj bogatih prirodnih i poljoprivrednih resursa i turističkih potencijala zaleđa Sutormana i Crmnice što će doprinijeti razvoju sela ovoga kraja i razvoju etno, seoskog i planinskog, ali i turizma na Jezeru pored glavne ponude na morskoj obali.

Razumijevajući značaj ovog pravca, Opština Bar više puta je tražila od Vlade Crne Gore da otpočne sa uređenjem ovog pravca, a krajem prošle godine Opština je ovaj projekat odredila kao jedan od prioritetnih razvojnih projekata koji bi trebalo da dobije podršku kapitalnog budžeta države.

Kako većinu kapitalnih projekata i investicija na teritoriji Bara Opština realizuje od sopstvenih sredstava, tako i na ovaj način, opredjeljujući značajna sredstva za prvi korak ka ovoj rekonstrukciji, želimo da pokažemo koliki je značaj ovog putnog pravca za Bar i podstaknemo nadležne da ubrzaju svoje procedure i podrže ovaj projekat.