CG Live

Vaš pogled na grad

U MINISTARSTVU EKONOMSKOG RAZVOJA ODRŽAN SASTANAK SA DELEGACIJOM MEĐUNARODNOG MONETARNOG FONDA (MMF)

U MINISTARSTVU EKONOMSKOG RAZVOJA ODRŽAN SASTANAK SA DELEGACIJOM MEĐUNARODNOG MONETARNOG FONDA (MMF)

Državni sekretar u Ministarstvu ekonomskog razvoja, dr Goran Jovetić sa saradnicima održao je sastanak sa delegacijom Međunarodnog monetarnog fonda (MMF), na čelu sa šefom Misije MMF za Crnu Goru gospodin Srikant Seshadri, a koja boravi u Crnoj Gori na osnovu člana IV Statuta Fonda.

Državni sekretar, Jovetić zahvalio se MMFu na saradnji i tehničkoj pomoći koju pružaju Crnoj Gori i upoznao ih sa dosadašnjim aktivnostima Ministarstva ekonomskog razvoja, kao i sa zvaničnim podacima u vezi sa ekonomskim razvojem. Državni sekretar je posebno istakao značaj aktivnosti Ministartva koje su usmjerene ka, jačanju konkurentnosti privrede, razvoju malih i srednjih preduzećima, sa akcentom na sektor proizvodnje i podršku mladim i ženama u biznisu. S tim u vezi naglasio je važnost diverzifikacije crnogorske privrede i njeno usmjeravanje ka sektoru proizvodnje i zelene ekonomije, kako bi se smanjilo oslanjanje ekonomskog rasta na sektor turizma.

Šef Misije MMF-a za Crnu Goru g-din Srikant Seshadri zahvalio se na prilici da se razgovara o temama važnim za ekonomski razvoj i u skladu sa tim poseban fokus interesovanja usmjerio ka ekonomskoj diverzifikaciji, uticaju migracija  na razvoj malih i srednjih preduzeća, povezanost infrastrukturnih razvojnih projekata sa ekonomskim razvojem, kao i značaj zdravog i odgovornog finansiranja za potrebe ekonomskog razvoja. Sastanak je bio dobra prilika da se razgovara o stavovima i planovima Ministarstva u ovim oblastima.Na kraju razgovora, gospodin Seshadri je istakao da će tokom misije tim MMF-a imati sastanke sa drugim relevantnim institucijama, tokom kojih će biti ocijenjena ukupna ekonomska situacija u Crnoj Gori. Tim MMF-a poželio je Ministarstvu za ekonomski razvoj uspjeh u nastojanjima da pozitivno utiče na budući ekonomski razvoj