CG Live

Vaš pogled na grad

SESHADRI SPAJIĆU: RADUJE NAS PROMJENA FOKUSA NA EKONOMIJU – TO JE JEDINI NAČIN DA SE IDE NAPRIJED

SESHADRI SPAJIĆU: RADUJE NAS PROMJENA FOKUSA NA EKONOMIJU – TO JE JEDINI NAČIN DA SE IDE NAPRIJED

“Za intenzivan ekonomski razvoj potrebni su politička stabilnost i vladavina prava. Siguran sam da je Vlada tokom prethodna tri mjeseca svojim rezultatima pokazala da za Crnu Goru dolaze bolji dani. Odluke koje smo donijeli imaju za cilj skorije punopravno članstvo u Evropskoj uniji, a na toj liniji i punu ekonomsku integraciju i bolji standard naših građana” poručio je premijer Milojko Spajić na sastanku sa članovima misije MMF-a koja boravi u Crnoj Gori predvođena Srikantom Seshadrijem.

Premijer Spajić je upoznao sagovornike sa rezultatima Vlade i podsjetio da je tokom prethodnog perioda Vlada pripremila rebalans budžeta za 2023. Godinu, fiskalno odgovoran Budžet za 2024. Godinu i sprovela brojne aktivnosti na izbjegavanju sive liste Manivala. U tom kontekstu premijer je istakao da ispunjavanje preporuka Savjeta Evrope ide planiranom dinamikom, te poručio da Crna Gora “brzo napreduje ka svojim ciljevima”.

SESHADRI SPAJIĆU: RADUJE NAS PROMJENA FOKUSA NA EKONOMIJU – TO JE JEDINI NAČIN DA SE IDE NAPRIJED

“Raduje nas promjena fokusa na ekonomiju. To je jedini način da se ide naprijed, poručio je Seshadri. On je kazao da je za Crnu Goru važno da jasno artikuliše svoju fiskalnu strategiju u kontekstu ostvarivanja konkretnih i mjerljivih ciljeva. Očuvanje stope fiskalnog deficita do 3% važna je poruka i budućim investitorima”, poručio je Seshadri.

Sagovornici su razmijenili mišljenje o realizaciji kapitalnih infrastrukturnih projekata i zajednički konstatovali da će, uz dobro planiranje, njihova realizacija imati pozitivan uticaj na dalji ekonomski razvoj. U prvom redu, kako je ocijenjeno, potrebno je raditi na jačanju saobraćajne infrastrukture kroz nastavak projekta autoputa, unaprjeđenje aerodromskih kapaciteta i poboljšanje željezničke infrastrukture.

Na sastanku je ocijenjeno i da se projekcije moraju oslanjati na precizne podatke zbog čega je posebno važno nedavno održavanje Popisa stanovništva, domaćinstva i stanova.