CG Live

Vaš pogled na grad

OTVORENA JAVNA RASPRAVA O SADRŽAJU PROGRAMA RADIJA BIJELO POLJE

Lokalni javni emiter Radio Bijelo Polje daje na javnu raspravu Prijedlog programskih obaveza za period 2021. – 2023. godine.”Savjet ovog javnog medijskog servisa, upućuje javni poziv građanima, naučnoj i stručnoj javnosti, državnim organima, lokalnoj samupravi, javnim ustanovama, obrazovnim institucijama, političkim strankama, nevladinim organizacijama, mjesnim zajednicama, međunarodnim organizacijama, medijima i svim zainteresovanim organizacijama, zajednicama i pojedincima da se uključe i daju doprinos u razmatranju Prijedloga programskih obaveza”, kazao je za Vijesti iz Bijelog Polja predsjednik Savjeta Radija, Vojislav Kljajević.On je nakon sjednice Savjeta, saopštio da se ovaj javni poziv upućuje na osnovu člana 76 a Zakona o elektronskim medijima, a prije zaključivanja Ugovora o pružanju javnih usluga sa osnivačem. Članovi Savjeta navode da kako proističe iz zakona javni emiteri su dužni da pružaju javne usluge proizvodnje i emitovanja radijskih i/ili televizijskih programa sa informativnim, kulturnim, umjetničkim, obrazovnim, naučnim, dječjim, zabavnim, sportskim i drugim programskim sadržajima, kojima se obezbjeđuje ostvarivanje prava i interesa građana i drugih subjekata u oblasti informisanja, zbog čega je neophodna uključenost šire javnosti. Prijedlozi, sugestije i komentari mogu se dostaviti Lokalnom javnom emiteru Radiju Bijelo Polje, na e-mail: rbpredakcija@gmail.com ili na adresu ul. Tomaša Žižića bb, 84000 Bijelo Polje. Javna rasprava će trajati 45 dana od dana objavljivanja javnog poziva na zvaničnom veb portalu Radija BIjelo Polje www.radiobijelopolje.me, odnosno od 24. septembra 2020. godine. Centralna javna rasprava održaće se 19.10.2020. godine u Sali SO Bijelo Polje, sa početkom u 11 časova.