CG Live

Vaš pogled na grad

PET ŽENA SA INVALIDITETOM DOBIJA POSAO

Pet nezaposlenih žena sa invaliditetom, koje se nalaze na evidenciji Zavoda za zapošljavanje proći će obuku za poslove u konfekciji, a po dobijanju sertifikata njih tri će se zaposliti na period od godinu dana, saopšteno je na pres konferenciji povodom početka realizacije projekta „Osposobljavanje i zapošljavanje žena sa invaliditetom u Zaštitnoj radionici“.Danas je u sali Skupštine opštine potpisan ugovor o saradnji na projektu između Sekretarijata za preduzeništvo i ekonomski razvoj i Udruženja paraplegičara Bijelo Polje i Mojkovac, čiji je cilj da unaprijedi preduzetničku infrastrukturu i jača preduzetnička znanja i vještine kroz zapošljavanje ranjive grupe – žena sa invaliditetom.„Ovaj projektat će doprinijeti poboljšanju položaja osoba sa invaliditetom, odnosno ravnopravnosti osoba sa invaliditetom na tržištu rada, kroz efikasnu primjenu Zakona o zabrani diskriminacije i Zakona o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom. Na osnovu Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom za vrijeme obuke odabrane polaznice dobijajće mjesečnu novčanu nadoknadu 15% od prosječne bruto zarade u Crnoj Gori u iznosu od 127,90 USD“, saopštio je Samedin Agović iz Sekretarijata za preduzetništvo i ekonomski razvoj Opštine Bijelo Polje.Armin Čekić, projekt menadžer Kancelarije Ujedinjenih nacija za projektne usluge je istakao da se pozivom „Podrška Kraljevine Norveške razvoju Zapadnog Balkana – Norveška za vas – Crna Gora“, teži približavanju privrednog sektora i lokalnih samouprava.„Tako da ovdje imamo spoj toga, relevantnu instituciju Sekretarijat za preduzeništvo i ekonomski razvoj koji pomaže razvoj ekonomskih aktivnosti na nivou opštine i isto tako podstiče zapošljavanje, a sa druge strane imamo relevantnog partnera Udruženje paraplegičara, što nam donekle i garantuje da će taj projekat postići željene rezultate. Mi ćemo pratiti realizaciju samih aktivnosti, ali više sa aspekta podrške, nego klasičnog monitorniga, tako da ćemo biti na raspolaganju projektnom timu i korisnicima projekta“, kazao je Čekić.U ime Udruženja paraplegičara Bijelo Polje i Mojkovac, Milka Stojanović se zahvalila Vladi Norveške, Opštini Bijelo Polje i Sekretarijatu za preduzetništvo i ekonomski razvoj i poručila da će se zahvaljujući ovom projektu obezbijediti održivost Zaštitne radionice, kojom rukovodi njeno Udruženje.„S obzirom da ne postoji pravilnik o finansiranju posebnih organizacija za zapošljavanje osoba sa invaliditetom, ovaj projekat će nam omogućiti održivost. Takođe, ova sredstva nam puno znače i u smislu povećanja kadrovskih kapaciteta lica sa invaliditetom, jer su žene sa invaliditetom dvostruko diskriminisane u odnosu na ostala lica sa invaliditetom“, istakla je Stojanović.Sekretarijat za preduzetništvo i ekonomski razvoj Opštine Bijelo Polje je dobio sredstva kroz grant projekta „Podrška Kraljevine Norveške razvoju Zapadnog Balkana – Norveška za vas – Crna Gora“.