CG Live

Vaš pogled na grad

POČELA JAVNA RASPRAVA O BUDŽETU

Na osnovu člana 14 Odluke o načinu i postupku učešća lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova ( ”Sl.list CG” – opštinski propisi broj 034/11 ), čl. 167 Zakona o lokalnoj samoupravi ( ”Sl.list CG”, broj 02/18 i 34/19, 38/20 ) Sekreterijat za finansije Opštine Bijelo Polje, utvrđuje:

JAVNE RASPRAVE

Povodom Nacrta Odluke o izmjeni Odluke o budžetu Opštine Bijelo Polje za 2020.godinu organizuje se javna rasprava, koja će trajati 15 dana. Javna rasprava počinje 22.09.2020. godine.Nacrt naznačene Odluke objaviće se na web sajtu opštine Bijelo Polje: www.bijelopolje.co.meStručna javna rasprava održaće se dana 02.10.2020.godine, u kancelariji sekretara Sekretarijata za finansije Opštine Bijelo Polje sa početkom u 10h.Centralna javna rasprava održaće se dana 10.2020. godine, u sali Skupštine opštine Bijelo Polje, sa početkom u 12 časova.Pozivaju se građani, privrednici, mjesne zajednice, nevladine organizacije, organi i javne službe, i stručne institucije, kao i druga pravna lica, da se uključe u javnu raspravu i daju svoj doprinos u razmatranju Nacrta Odluke.Primjedbe, prijedlozi i sugestije dostavljaju se Sekreterijatu za finansije, ul. Slobode bb, Bijelo Polje, kao i na email adresu: finansije@bijelopolje.co.meJavnu raspravu sprovešće Sekreterijat za finansije.