CG Live

Vaš pogled na grad

POČELA JAVNA RASPRAVA O PROSTORNO – URBANISTIČKOM PLANU OPŠTINE

Javna rasprava o Nacrtu izmjena i dopuna prostorno – urbanističkog plana Bijelo Polje, održaće se u organizaciji Ministarstva održivog razvoja i turizma u periodu od 23.09.2020.godine do 14.10.2020.godine.Predlozi, sugestije i komentari mogu se dostavljati putem elektronsle pošte, e-mail-a: javna.rasprava@mrt.gov.me ili direktno na arhivu Ministarstva održivog razvoja i turizma, IV proleterske 19. u Podgorici, zaključno sa 14.10. 2020. godine.U toku javne rasprave, dana 08.10.2020. godine, od 11-13 časova u prostorijama sale Skupštine Opštine Bijelo Polje, biće organizovana prezentacija Nacrta planskog dokumenta, od strane rukovodioca izrade plana.Nacrt izmjena i dopuna prostorno -urbanističkog plana Bijelo Polje sa Izvještajem o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu je dostupan na sajtu Ministarstva održivog razvoja i turizma.