CG Live

Vaš pogled na grad

PREDSTAVLJAMO: NIKOLA KOVAČEVIĆ, ČLAN SENATA DRŽAVNE REVIZORSKE INSTITUCIJE

Nikola Kovačević je rođen 28. marta 1958. godine u Bijelom Polju.

Osnovnu i srednju školu završio je u rodnom gradu, a diplomirao na Pravnom fakultetu UCG u Podgorici.

Radni angažman je započeo radeći na komercijalnim poslovima u privredi – RO „Gornji Ibar“ Rožaje PC Bar i kao šef trgovinskog predstavništva RO „Stočar“ Zagreb u Baru.

Rukovodio je kao direktor Centrom za socijalni rad za opštine Bar i Ulcinj. Imenovan je bio od strane Skupštine Opštine Bar za predsjednika Komisije za prihvat i smještaj izbjeglica. Izabran je bio za člana Skupštine i Predsjedništva Crvenog krsta SR Jugoslavije i na toj funkciji bio je do 2002. godine. U mandatnom periodu bio je član tijela i organa Crvenog krsta Crne Gore, kao i član predsjedništva Opštinske organizacije Crvenog krsta Bar.

Profesionalnu karijeru nastavlja na mjestu pomoćnika ministra rada i socijalnog staranja, Sektor za socijalnu i dječju zaštitu. U toku svog angažmana u Ministarstvu rada i socijalnog staranja učestvovao je realizaciji niza značajnih stručnih studija i istraživanja.

Obavljao je funkciju predsjednika Borda direktora u više privrednih društava.

Za člana Senata Državne revizorske institucije izabran je, od strane Skupštine Crne Gore, jula mjeseca 2013.godine.

Koautor je dokumenta na temu „Procjena socijalne ugroženosti domicilnog stanovništva, izbjeglica i raseljenih lica u Republici Crnoj Gori“ – Crveni Krst Crne Gore, jun 2000. godine.

Učesnik je velikog broja regionalnih i međunarodnih profesionalnih skupova, seminara i radionica iz oblasti socijalne i dječje zaštite.

Oženjen, otac troje djece.