CG Live

Vaš pogled na grad

PREDSTAVLJAMO: RADULE PIPER VIŠE OD DECENIJE USPJEŠNO RUKOVODI RADOM OSNOVNOG SUDA U BIJELOM POLJU

Radule Piper je rođen 25.07.1957.godine, u Radulićima, Opština Bijelo Polje.

Završio je Gimnaziju u Bijelom Polju školske 74/75 godine, a Pravni fakultet u Beogradu dana 19.03.1981. godine.

Radni odnos zasnovao u tadašnjem Okružnom privrednom sudu u Bijelom Polju na odredjeno vrijeme, 21.04.1982. godine, na radnom mjestu sudijskog pripravnika, dok je dana 03.10.1984. godine, položio pravosudni ispit u Skoplju.

U periodu od 21.11.1984 do 26.01.1987.godine, obavljao poslove inspektora u Sekretarijatu za privredu i planiranje SO-e Bijelo Polje, da bi dana 27.01.1987. godine, zasnovao radni odnos u Okružnom privrednom sudu u Bijelom Polju na radnom mjestu savjetnik.

Dana 16.07.1990. godine, izabran za sudiju u Osnovnom sudu u Bijelom Polju, koje poslove obavlja do 26.06.2002. godine, kada je izabran za sudiju u Privrednom sudu u Bijelom Polju, koje poslove obavlja do 30.09.2008. godine. Dana 01.10.2008. godine, izabran za sudiju Višeg suda u Bijelom Polju i iste poslove obavlja do 17.07.2009.godine.

Dana 18.07. 2009. godine izabran za predsjednika Osnovnog suda u Bijelom Polju, koje posIove i sada obavlja.

Njegov dosadašnji rad visoko je cijenjen od strane sudijske organizacije u Crnoj Gori.