CG Live

Vaš pogled na grad

Prezentacije Agrobudžeta za 2022. godinu u Bijelom Polju, Rožajama, Plavu, Gusinju i Petnjici

Predstavnici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, u srijedu 9. marta informisali su brojne poljoprivredne proizvođače u Bijelom Polju, Rožajama, Petnjici, Gusinju, Plavu o mjerama podrške Agrobudžeta za 2022. godinu.

Predstavnici Ministarstva su informisali poljoprivredne proizvođače o mjerama podrške, uslovima za dobijanje premija, mogućnostima bespovratne podrške, investicijama kroz javne pozive i svim kriterijumima i uslovima za ostvarivanje prava na podršku.

Prisutnim proizvođačima predočene su mjere tržišne cjenovne politike i mjere ruralnog razvoja, koje obuhvataju najveći broj aktivnosti za koje poljoprovredni proizvođači mogu ostvariti podršku.

Agrobudžet za 2022. godinu je razvojni, a sve mjere podrške uvećane su za minimum od 10% do 30%, u odnosu na prethodnu godinu, sa ukupnim iznosom od 50,9 miliona eura i izdvajanjem iz nacionalnih sredstava od 35,9 miliona eura, što je za 33% više u odnosu na prethodnu godinu, 47% više u odnosu na 2020. godinu, odnsno 60% više u odnosu na 2019. godinu.

Agrobudžetom za 2022. godinu opredjeljuje se podrška za biljnu i stočarsku proizvodnju, ali i druge sektore, posebno zbog brojnih globalnih promjena, koje su uticale i na crnogorsku poljoprivredu.

Predstavnici Ministarstva su istakli značajno povećanje subvencije po jedinici površine, gdje će, svi oni koji se bave biljnom proizvodnjom, bilo da imaju višegodišnje zasade ili oranice, koji su prošle godine dobijali 220 e po hektru, ove godine dobiti po 250 eura, odnosno, oni mlađi od 40 godina dobiće 260eura po hektru.

Takođe, ukazano je na značajno povećanje premija po grlu stoke, za muzne krave sa 75e na 85 e, za ovce i koze sa 8 na 9eura, uveli smo novu premiju sistem krava-tele sa 130 eura pomoći, a za domaće steone junice iznos subvencije je povećan sa 50 na 150 eura.

Državni sekretar Nebojša Veličković je tokom prezentacije u Bijelom Polju napomenuo da je još prošle godine napravljen veliki iskorak kada je riječ o podršci za infrastrukturu, a i ove godine nastavljaju sa značajnim ulaganjima.

„ Crna Gora je dominantno ruralno područje, posebno sjeverni dio, pa smo imali sluha za to, te smo infrastrukturu podržavali u dva pravca, jedna je išao preko projekata lokalnih samouprava, a drugi kroz zahtjeve grupa građana , odnosno mjesnih zajednica. Zato smo i u ovoj godini smo opredijelili značajna sredstva za ulaganje u infrastrukturu“, dodao je on.

Naredna prezentacija Agrobudžeta za 2022. godinu održaće se 10. marta, 2022. godine u sledećim opštinama:

Pljevlja u skupštinskoj sali Oštine, sa početkom u 10h
Žabljak –u skupštinskoj sali Opštine sa početkom u 14 h
Andrijevica – u skupštinskoj sali Opštine sa početkom u 9 h
Mojkovac u skupštinskoj sali Opštine sa početkom u 13 h
Berane u skupštinskoj sali Opštine sa početkom u 9h
Kolašin u skupštinskoj sali Opštine sa početkom u 13 h