CG Live

Vaš pogled na grad

Rasim Hadrović-Polimski

Rasim Hadrović-Polimski (1936-1996) poznati je bjelopoljski umjetnik.

U Herceg Novom je završio višu umjetničku školu.Bio je član udruzenja likovnih umjetnika Crne Gore.Izvorni umjetnik svoga kraja,njegovih ljudi i zavičajne arhikteture.Motivi starog Bijelog Polja,mahala,sokaka,kula,mostova,vodenica,dućana i avlija našli su u njemu odanog i velikog poklonika,umjetničkog interpretatora i likovnog kritičara. Samostalno je izlagaoBonu,Kelnu,Stokholmu,Berlinu,Geteborgu,Beogradu,Sarajevu… Dobitnik je brojnih nagrada. Ovaj veliki čovjek i umjetnik zaslužuje da mu se u našem gradu podigne spomenik.