CG Live

Vaš pogled na grad

SEKRETARIJAT ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE: OŠTRE KAZNE ZA PREKRŠIOCE MJERA NKT

Stupio je na snagu Zakon o dopunama Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti kojim su propisane oštre prekršajne novčane kazne za nepridržavanje mjera zaštite od širenja korona virusa, saopštio je sekretar Opštinskog Sekretarijata za inspekcijske poslove u Bijelom Polju, Muzafer Badžić.
On je kazao da su se objavljivanjem ovog Zakona u Službenom listu Crne Gore stekli uslovi za njegovu primjenu.
“Kazne su od 2.000,00 do 20.000,00 eura za pravno lice, od 200,00 do 2.000,00 za odgovorno lice u pravnom licu, i od 350,00 do 6.000,00 za preduzetnika ako:

 • Ne obezbijedi poštovanje pridržavanja distance
 • Ne obezbijedi propisanu ličnu zaštitnu opremu – maske i drugim zaposlenima
 • Dozvoli osobi bez zaštitne maske ulazak u trgovine, ugostiteljske, turističke i dr. objekte, kazina, zanatske radnje, gradilišta, sredstva javnog prevoza i prevoza zaposlenih, organe državne uprave i lok. samouprave itd.
 • Ne dezinfikuje objekat ili sredstvo javnog prevoza ili prevoza zaposlenih”, navodi Badžić i naglašava da se uz kaznu za prekršaj pravnom licu i preduzetniku može se izreći i zaštitna mjera zabrane obavljanja djelatnosti u trajanju do šest mjeseci.
  Sekretar za inspekcijske poslove ističe da su kazne od 500,00 do 2.000,00 za odgovorno fizičko lice u državnom organu, organu uprave, lokalne uprave i lokalne samouprave, ako:
 • Ne obezbijedi poštovanje pridržavanja distance
 • Ne obezbijedi propisanu ličnu zaštitnu opremu – maske i drugim zaposlenima
 • Ne obezbijedu dezinfekciju objekta, a kazne od 100,00 do 2.000,00 za svako fizičko lice ako:
 • Se ne pridržava fizičke distance
 • Ne koristi masku i druga propisana zaštitna sredstva
 • Uđe bez zaštitne maske u trgovinu, ugostiteljski, turistički ili dr. objekat, kazino, zanatsku radnju, gradilište, sredstvo javnog prevoza i prevoza zaposlenih, organ državne uprave i lokalne samouprave.
  Badžić je poručio da su inspektori na terenu i da će zajedno sa pripadnicima Komunalne policije i Uprave policije, primjenjivati pomenute Zakonske odredbe.