CG Live

Vaš pogled na grad

ŠIK “LIM”: PREDSJEDNIK OPŠTINE I LOKALNA UPRAVA NA STRANI ŠUMOKRADICA

ŠIK “Lim” DOO Bijelo Polje prethodne sedmice bio je meta svakojakih medijskih komentara u vezi sa blokadom puta u Baricama”, stoji u saopštenju tog preduzeća koje je dostavljeno podgoričkim Vijestima, a koje potpisuje direktorica, Gorica Dubak.Podsjećaju da je 12. juna u popodnevnim satima, više od 30 mještana sela Sokolac fizički spriječilo vozače dva kamiona preduzeća ŠIK „Lim“ DOO da izvrše transport cca 70m3 čamovih trupaca, koje su reonski lugar i republički šumarski inspektor zaplijenili od šumske krađe iz državne šume izvršene od nn počinioca“ŠIK “LIM” je u konkretnom slučaju izvršavao naređenje inspektora. Predmetna blokada saobraćaja trajala je čitavu noć, a nastavila se i dana 13.06.2020. godine sve do 21sat. Dakle, predmeta građa nije poticala iz koncesije na tom području niti su mještani sprečavali transport takve građe. U vezi nastalog problema obaviještena je Uprava policije i nadležne opštinske službe kako bi preduzeli radnje iz svoje nadležnosti i izvršili deblokadu puta. Međutim, umjesto logističke podrške šumarskom inspektoru i Upravi za šume, nadležne službe Opštine na čelu sa predsjednikom (Petar Smolović, predsjednik opštine Bijelo Polje), vjerujemo bez zle namjere a usljed nepotpunih informaciija, stale su u zaštitu šumokradica, a na marginama je isturen “problem navodnog lošeg stanja puteva koje uništava koncesionar ŠIK “LIM” DOO”. Mještani sela Sokolac u konkretnom slučaju nijesu se bunili zbog transporta oblovine iz koncesija i zbog lošeg stanja puteva, već isključivo zbog tereta na vozilima – tranporta od nadležnih organa zaplijenjene, kradene oblovine što se može zaključiti i iz izjava datih službeniku Uprave policije CB Bijelo Polje, Jagošu Krsmanoviću, koji je na licu mesta preduzimao službene radnje i kojem su saopštili da kamioni mogu da prođu ali samo pod uslovom da istovare građu”, navodi se u saopštenju.Ističu da Krsmanović zaslužuje sve pohvale što je u konkretnom slučaju postupao savjesno i profesionalno. Dubak ističe da se nadležne službe Opštine Bijelo Polje, komunalni inspektori, nijesu bavili stanjem puta već su nastojali da izvrše mjerenje težine tereta kako bi podnijeli prekršajnu prijavu u slučaju pretovara.”Mislimo da nije trebalo tako da postupe s obzirom da je ŠIK “LIM” vršio transport po nalogu drugog državnog organa. ŠIK “LIM” DOO je od početka ove godine maksimalno angažovan na održavanju lokalnih puteva za šta raspolaže svom potrebnom mehanizacijom, uključujući i novi valjak koji smo nabavili samo za te potrebe. Od proljetos, izvršili smo popravku, nasip i valjanje 5km puta kroz Stožer; popravku, nasip i valjanje 5km puta kroz Kičavu. Trenutno nasipamo put kroz Korita nakon čega će mehanizacija biti angažovana na putu kroz Sokolac kojim ste prošli prije dvije godine i čestitali nam na odgovornom odnosu za održavanje lokalnih puteva! Uvrijedila nas je Vaša izjava gospodine predsjedniče Opštine, kojom ŠIK “LIM” svrstavate u neodgovorne koncesionare. Najmanje što smo očekivali bila bi pohvala za sav rad i trud koji već 15 godina ulažemo na što boljim odnosima sa lokalnom zajednicom ali i sa građanima koji žive u ruralnom području trudeći se, bar što se puteva tiče, da uvijek budu bolji, nikako gori zbog transporta koji naša volzila vrše. Ne želimo zaobići ni naš doprinos u sprečavanju šumskih krađa i održivom gazdovanju šumama po kojem je Bijelo Polje već prepoznato u Crnoj Gori, a naš doprinos je nemjerljiv. Sa vrha liste po obimu krađa, Bijelo Polje se već više od deceniju nalazi na dnu! Ubijeđeni smo da smo jedini koncesionar u Crnoj Gori koji u kontinuitetu zahtijeva od nadležne šumarske inspekcije da vrše što češće redovne i vanredne kontrole kako bi djelovali prije svega preventivno, a stanje bilo što bolje i moglo služiti za primjer. Proizvoljne i laičke ocjene tipa “sve se posiječe, sve se pokrade, sve otjeraše…” nijesmo i nećemo prihvatiti. Siječemo i transportujemo onoliko koliko je planirano osnovama gazdovanja, doznačeno za sječu, premjereno i otpremljeno od nadležnog državnog organa Uprave za šume. Ni manje ni više. Sve ostalo su proizvoljne i zlonamjerne insinuacije”, zaključuje Dubak, dodajući da preduzeće posluje u najtežim uslovima rada u nekoj privrednoj grani, u šumarstvu.Iz tog preduzeća pozivaju i mole nadležne preduzimaju sve mjere propisane zakonom, ali i da se prilikom javnih obraćanja vodi računa o težini izgovorenih riječi.“Ostajemo na raspolaganju za sve aktivnosti koje su na dobrobit šire i lokalne zajednice. Želimo vas uvjeriti da u nama imate čvrst oslonac na sprečavanju nezakonitih aktivnosti u šumarstvu ma koliko to djelovalo nestvarno i kao demagogija”, kazala je Dubak.