CG Live

Vaš pogled na grad

SJEĆANJE NA DOAJENA CRNOGORSKOG NOVINARSTVA RADIVOJA RABRENOVIĆA

Doajen crnogorskog novinarstva Radivoje – Beli Rabrenović je rođen 1935. godine u Bijelom Polju.

Studirao je romanistiku na Filozofskom fakultetu u Beogradu, a specijalizirao je u Parizu.

Radio je kao novinar u Radio Titogradu, listu “Pobjeda”, te u Izvršnom vijeću Srbije, a karijeru je nastavio u TV Beograd, pa na TV Crne Gore.

Bio je dopisnik JRT-a iz Moskve.

Radivoje Rabrenović pripada generaciji novinara koja je profesiju i čojstvo dovodila u istu ravan.

Bio je dobar čovjek, dobar novinar, dobar profesionalac, briljantnog i širokog duha, čovjek koji je prijateljski znao da pruži ruku svim ljudima.

Iz Rabrenovićevog pera, iz mikrofona, reportaža i izvještaja uvijek “zračio putokaz za naprijed, putokaz ka boljem”, a njegove kritike bile su sa ciljem popravljanja stanja, a ne kritizerstva.

Preminuo je 2016. godine i sahranjen je na gradskom groblju u Nikoljcu.