CG Live

Vaš pogled na grad

Stari most na Bistrici

Na dvadesetak kilometara od Bijelog Polja nalazi se stari most na Bistrici, građen krajem 17. vijeka od kamena i u obliku polumjeseca.

Ispod njega protiče rijeka Bistrica