CG Live

Vaš pogled na grad

Turisti sve više tragaju za prirodnim blagom kojim Crna Gora obiluje

Vanesa Satur, direktorka za tehničku saradnju Svjetske turističke organizacije Ujedinjenih nacija (UNWTO) i ekspertkinja za oblast turizma boravila je u Crnoj Gori, a u cilju definsanja modela buduće saradnje kao i kreiranja novog, integrisanog i održivog turističkog planiranja.

Međunarodni eksperti, među kojima je i Satur, posjećuju našu zemlju u okviru tehničke podrške UNWTO-a i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD).

UNWTO je bio partner u izradi Strategije turizma Crne Gore 2022- 2025 koju je nedavno usvojila Vlada Crne Gore, posebno u dijelu usklađivanja nacionalnih i regionalnih, sa svim međunarodnim turističkim standardima.

Pored sastanaka održanih u Podgorici i na primorju, Vanesa Satur i predstavnici Ministarstva ekonomskog razvoja održali su sastanke u Kolašinu, i to sa predstavnicima LTO Kolašin, turističke privrede, NVO sektora, Opštine Kolašin, Nacionalnog parka Biogradska gora i sa menadžmentom Skijališta Crne Gore. Na sastancima se razgovaralo o potencijalima razvoja koji su prepoznatih kroz Strategiju turizma. Istaknut je veliki optimizam kada su u pitanju potencijali ski ponude, posebno imajući u vidu uspješnu zimsku turističku sezonu.

“Planine definišu Crnu Goru i sam naziv zemlje to govori i stoga je važno jačati planinski turizam koji je usled pandemije postao sve traženiji”, istakla je Satur.

Dodala je i da je veoma značajno nastaviti rad na diverzifikaciji turističkog proizvoda i sve više uključivati lokalne zajednice kojima turizam može služiti kao način unapređenja životnog ambijenta.

Aleksandra Gardašević-Slavuljica, v.d. generalne direktorice za razvojne politike u turizmu je predstavila novi model promocije destinacije koji je jedan od glavnih operativnih ciljeva Strategije turizma i istakla značaj uključivanja privatnog sektora u cijeli proces.

“Vlada definiše zakonski okvir i pomaže kreiranju što otpornijeg turističkog ambijenta, ali privatni sektor mora da bude dominantan u procesu odlučivanja o brojnim pitanjima kao što je odabir tržista, promocija i marketing destinacije”, izjavila ja Gardašević-Slavuljica.

Venesa Satur je naglasila da je UNWTO posvećena saradnji sa našom zemljom, Vladom Crne Gore i to posebno Ministarstvom ekonomskog razvoja, ali i privatnim sektorom, i da su veoma zadovoljni što imaju ovako jako partnerstvo koje garantuje zajednički kontinuirani rast i jačanje održivosti destinacije.