CG Live

Vaš pogled na grad

U BIJELOM POLJU REALIZOVAN PROJEKAT O VALORIZACIJI KULTURNE BAŠTINE

Nevladina organizacija „Đakomo Adritik” je, u partnerstvu sa NVU „Centar Sjevera”, realizovala projekat „Zajedno sa medijima, afirmacija i valorizacija kulturnog potencijala i promocija kulturne baštine u Opštini Bijelo Polje, koji je finansirala Opština Bijelo Polje.”Posjetili smo crkve Sv. Petra i Sv. Nikole, gradsku džamiju, džamiju u Rasovu, planinu Bjelasicu i Đalovića klisuru i pećinu. U promociji Strateškog plana razvoja opštine Bijelo Polje 2017-2021. godine, izrađeno je i emitovano šest radio emisija sa sadržajima dobijenim prilikom obavljanja posjeta. Na taj način smo uspješno valorizovali opštinu Bijelo Polje i njene kulturne i turističke potencijale”, kazao je Boris Nedović iz partnerske NVO.Promocija svih planova podrazumijeva informisanost, tako da je dodatna medijska kampanja u vidu radijskog serijala koji je za osnovne teme imao afirmaciju i valorizaciju kulturnog potencijala, tradicije i kulturne posebnosti doprinijela boljoj obaviještenosti građana o kulturnim potencijalima.”Takođe, kroz serijal smo promovisali istorijsko nasleđe i nerazvijene potencijale koji su u prioritetima Strateškog plana razvoja opštine Bijelo Polje 2017-2021. godine. Angažovanjem stručnih saradnika za rad na realizaciji samog projekta pokazali smo da je Bijelo Polje jedna od najbogatijih opština kada je u pitanju kulturna baština i kulturni i turistički potencijali”, kazala je Muamera Muslić, koordinatorka projekta.