CG Live

Vaš pogled na grad

U BIJELOM POLJU SE REALIZUJE PROJEKAT “ROMSKOM KULTUROM I JAČANJEM IDENTITETA PROTIV DISKRIMINACIJE”

U cilju jačanja romskog identiteta, spriječavanja diskriminacije i otklanjanja zastupljenih stereotipa i predrasuda u vezi sa romskom populacijom, narednih šest mjeseci u Bijelom Polju biće realizovan projekat „Romskom kulturom i jačanjem identiteta protiv diskriminacije“.
Projekat je osmišljen tako da doprinese boljem društvenom i ekonomskom položaju Roma/kinja u Bijelom Polju, saopštila je asistentkinja na projektu, Lidija Minić.
„Svjesni smo da nedostatak znanja o romskoj populaciji doprinosi nedostatnom znanju i razumijevanju o njihovoj kulturi i tradiciji. Zato, najbolji način za razumijevanje njihovih običaja i načina života, jeste zapravo promocija i prezentacija istorije i kulture Roma/kinja kroz njihovu originalnost“, navela je ona.
“Da bi opstali, Romi su neprestano bili u pokretu, pa su dobili reputaciju nomadskog načina života. Zbog svog statusa i migrantske prirode, malo ko od njih je pohađao školu, tako da opismenjavanje nije bilo rasprostranjeno. Veliki dio onoga što se zna o kulturi dolazi kroz priče koje su ispričali pjevači i kroz ’usmenu istoriju’. Kroz proučavanje i prezentaciju jedinstvenih i posebnih aspekata romske istorije, jezika, kulture i identiteta, želimo da započnemo dijalog o jedinstvenom mjestu Roma/kinja u crnogorskom društvu ”, istakla je Minić.
Posebna pažnja biće posvećena uključivanju Roma u vaspitno – obrazovne sisteme.
“Znamo da je obrazovanje Roma i dalje jedan od najvećih problema, tako da ćemo raditi i na tome, kako bi podstakli romsku djecu da se školuju, ali i roditelje da ih podrže u tome”, kazala je asistentkinja na projektu, dodajući da će biti angažovana i stručna lica, kako bi sve aktivnosti dale rezultata.
Kako je kazala, aktivnosti projekta će biti usmjerene ka cjelokupnom položaju Roma/kinja u Bijelom Polju u cilju integracije u društvene procese, sticanja obrazovanja i ekonomskog osnaživanja, spriječavanja diskriminacije i otklanjanja zastupljenih stereotipa i predrasuda, kao i na promociji kulture i tradicije romske populacije.
U okviru projekta „Romskom kulturom i jačanjem identiteta protiv diskriminacije“, kako je kazala Minić, biće organizovane raznovrsne aktivnosti.
„Jedna od aktivnosti će biti posvećena predstavljanju i promovisanju lokalnog akcionog plana koji je donesen u cilju poboljšanja kvaliteta njihovog života, govoriće se o pravima i položaju Roma/kinja, ali i o učešću romske populacije u kreiranju javnih politika. Takođe, želimo da predstavimo i uspješne Rome i Romkinje iz Bijelog Polja, koji zaista treba da budu primjer ostalima”, navela je Minić.
Pored toga, radiće se na promociji kulture i običaja romske populacije, a biće izrađen i promotivni materijal putem kojeg će javnost moći da se upozna sa nekim ključnim problemima sa kojima se suočavaju Romi/kinje, kao i za samom potrebom za angažovanjem u svemu ovome.
Projekat „Romskom kulturom i jačanjem identiteta protiv diskriminacije“ finansijski je podržan od strane Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjiskih prava po Javnom konkursu za finansiranje projekata za podršku aktivnostima iz člana 36 stav 1 Zakona o manjinskim pravima i slobodama za 2020. godinu.