CG Live

Vaš pogled na grad

U saobraćaju najčešće stradaju vozači Počeo projekat „Promovisanje modela odgovornog ponašanja učesnika u saobraćaju“.

Nevladina organizacija Multimedijal Montenegro realizuje uz finansijsku podršku Ministarstva saobraćaja i u partnerstvu sa Nvo Evropski Omladinski centar projekat  pod nazivom „Promovisanje modela odgovornog ponašanja učesnika u saobraćaju“.

Kako je kazao Ramko Ćatović saradnik na projektu, projekat se bavi  promocijom sigurnosti i bezbjednosti u saobraćaju, promovisanjem pozitivnih zakonskih normi u saobraćaju, propisa i zakona, izgradnje saobraćajne kulture, posebno kod mladih, i unaprjeđenjem vaninsitucionalnog obrazovanja djece i mladih, a sve u cilju očuvanja ljudskih života, povećanju bezbjednosti i smanjenju broja saobraćajnih nesreća na putevima Crne Gore, sa naglaskom na sjever Crne Gore.

Mladen Španjević iz Evropskog Omladinskog centra istakao je da saobraćajna kultura nije na zadovaljavajućem nivou.

„Nekultura, pa tako i ona saobraćajna, lična je stvar svakog pojedinca, ali zbog pojedinaca u saobraćaju nerijetko stradaju nedužni. Čovjek svojim ponašanjem najviše utiče na nastanak saobraćajnih nezgoda.Disciplina je okvir u kojem funkcioniše saobraćaj. Vozače, pogotovo mlade, treba podsticati na disciplinarne oblike ponašanja“, kazao je Španjević.

Ističe da svi individualno trebamo raditi na samodisciplini i samokontroli a tek nakon toga to možemo tražiti i od drugih učesnika u saobraćaja.

Naglasio je da su za saobraćajno obrazovanje i vaspitanje na prvom mjestu odgovorni roditelji, te vaspitno obrazovne ustanove, mediji.

Željko Đukić, direktor NVO Multimedijal Montenegro istakao je da su direktna ciljna grupa projekta mladi, osnovci, srednjoškolci, vozači početnici a preko njih i njihovi roditelji i dr.

U sklopu projekta planirane su radionice sa školarcima te više akcija.

Đukić  je na današnoj pres konferenciji predstavio i rezultate istraživanja  početnog stanja, koliko se u prethodnom periodu dogodilo  saobraćajnih nesreća u Crnoj Gori, koliko je bilo  povrijeđenih po kategorijama. Istraživanje je obuhvatilo i broj registrovanih motornih vozila u Crnoj Gori, broj i vrstu saobraćajnih prekršaja u Bijelom Polju i u Crnoj Gori.

„U 2018. Godini su se u Crnoj Gori dogodile 5872 saobraćajne nezgode u kojima je 2611 nastradalih lica, od kojih je 48 lica je poginulo. Ovo su zabrinjavajući podaci a ove brojke su rasle u 2019. Godini u kojoj je bilo 6210 saobraćajnih nezgoda, 2801 osoba je nastradala od čega je 2754 imalo povrede a 47 lica je poginulo“, kazao je Đukić.

„Kada je riječ o poginulima u 2019. godini, život su izgubila 24 vozača, 6 saputnika, dvoje biciklista, 6 motociklista i 9 pješaka. Lakše je povrijeđeno 2292 a teško 462 lica“, rekao je Đukić.

On je iznoseći rezultate istraživanje istakao da je najveći broj nezgoda zabilježen tokom mjeseci ljetnje turističke sezone kada je frekvencija saobraćaja najveća.

Kada je u pitanju Bijelo Polje u 2019. Godini dogodilo se 196 saobraćajnih nezgoda, u kojima je 113 nastradalih lica, 23 teško povrijeđeno, 92 je imalo lake povrede i 4 osobe su poginule.

“ U 2020. godini 93 saobraćne nezgode su se dogodile u kojima je 71 lice povrijeđeno, 16 teže, 55 lakše a dvije osobe su nažalost poginule.”, rekao je Đukić.

Kritični potezi na teritoriji opštine Bijelo Polje, lokacije gdje se najčešće dešavaju nezgode su, prema dostupnih zvaničnim podacima, dio magistralnog puta u Sutivanu, Potkrajcima, potez Rakonje-Kruševo, Ravna Rijeka – Božovića polje, Zaton – Pašića polje.

U sklopu projekta izradiće i digitalno interaktivnu mapu opasnih dionica, kritičnih tačaka na sjeveru Crne Gore.

“Cilja projekta jeste da preko najmlađih učesnika u saobaćaju utičemo na starije da razviju saobraćajnu kulturu, poštuju propise ali i da skrenemo pažnju na infrastrukturne i eventualne nedostatke saobraćajne signalizacije. Smatramo da je važno da već osnovci shvate koliko je važno biti odgovoran učesnik u saobraćaju da bi se to kasnije reflektovalo smanjenim brojem nezgoda budući da već kao srednjoškolci imaju priliku i da polažu vozački ispit”, kazao je Đukić.

Organizovaće tokom narednih pet mjeseci i set promotivnih kampanja na društvenim mrežama te akcije Veži pojas, Nemoj da piješ dok voziš, Oči na drum – ne na telefon, Čuvaj sebe i druge u saobraćaju.

Svi pikupljeni podaci i materijali će biti dostupni u finalnom dokumentu nakon završetka projekta te na sajtu organizacije.