CG Live

Vaš pogled na grad

U UDRUŽENJU PENZIONERA POČELE PRIJAVE ZA KUPOVINU MESA PO REGRESIRANIM CIJENAMA

Udruženje penzionera iz Bijelog Polja sa sedam i po hiljada članova među najbrojnijim je u Crnoj Gori, a po materijalnim prilikama među najugroženijim. Udruženje ovih dana sprovodi akciju u kojoj se zainteresovani pripadnici trećeg doba prijavljuju za dobijanje jagnjadi po regresiranim cijenama.

Prema riječima Ratomira – Rata Bulatovića, predsjednika bjelopoljskog Udruženja penzionerana, prošle godine to pravo je iskoristio znatno manji broj penzionera u odnosu na ranije godine. Bilo je blizu 700 onih koji su preuzeli jagnje, ali je to za razliku od broja koji je prelazio brojku od hiljadu prijavljenih ne tako davnih godina,to znatno manje.

“Već se prijavljuju penzioneri, kojima je ovaj vid pomoći, s obzirom na to da su cijene regresirane, i iste na nivou od prošle godine, uz to sa rokom otplate od više mjeseci od velikog značaja. Imamo tri mesne industrije sa kojima imamo odličnu saradnju, iako najveći broj naših članova dobija jagnjad posredstvom kompanije „Mesopromet Franca”. Sa njima imamo pravi odnos, i ono što je u ovom našem poslu dobro, jeste da praktično stižemo do kućnog praga svakog prijavljenog penzionera. Vršimo isporuku u mjesnim centrima, tako da je finansijski izdatak naših članova kad je u pitanju prevoz sveden na najmanju moguću mjeru”, kaže Bulatović, očekujući narednih dana da će se povećati broj zaintereesovanih penzionera za kupovinu jagnjetine.