CG Live

Vaš pogled na grad

Utvrđeni paketi podrške privredi uz zakonske mehanizme za očuvanje životnog standarda

Uprkos krizi cilj očuvanje životnog standarda
Na predlog ministarstava ekonomskog razvoja, finansija i socijalnog staranja i poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Vlada Crne Gore je na današnjoj sjednici utvrdila Plan interventnih nabavki, Zakon o privremenim mjerama za ograničenje cijena proizvoda od posebnog značaja za život i zdravlje ljudi i druge privremene ekonomske mjere kao odgovor na krizu izazvanu ratom u Ukrajini.

Imajući u vidu da dolazi do značajnog rasta cijena hrane, energenata i sirovina Vlada je kreirala set mjera kako bi se održala ekonomska stabilnost i očuvao životni standard, koji je značajno unaprijeđen programom Evropa sad! Crna Gora kao uvozno zavisna i decenijama urušavana ekonomija, već osjeća posledice dešavanja u Ukrajini zbog čega je neophodno donositi odluke koje će u kratkom roku pomoći građanima.

U cilju stvaranja zakonskog osnova kojim će Vlada moći da uvede privremene mjere radi ublažavanja negativnih uticaja povećanja cijena, MER je pripremilo predlog Zakona o privremenim mjerama za ograničenje cijena proizvoda od posebnog značaja za život i zdravlje ljudi.

Ovim Zakonom je predviđeno da Vlada Crne Gore, u slučajevima ozbiljnih inflatornih rizika koji ugrožavaju životni standard građana i ekonomsku aktivnost, podzakonskim aktom može utvrditi listu proizvoda, maksimalne maloprodajne cijene koje će važiti za sve trgovačke lance i trajanje privremene mjere. Izbor proizvoda koji će se naći na listi, zavisiće od procjene Vlade u datom trenutku, i to na bazi detaljnih analiza. MER je već razvilo posebnu metodologiju praćenja cijena osnovnih životnih namirnica na mjesečnom nivou, te na taj način raspolaže informacijama o cijenama i maržama za osnovne prehrambene artikle. Vlada je u obavezi da odluku preispituje periodično, a najmanje na tromjesečnom nivou.

Na današnjoj Sjednici utvrđene su i mjere podrške privredi i građanima u iznosu do 50 miliona €, u zavisnosti od trajanja mjera. Mjera smanjenja akciza na gorivo do 40% doprinijeće obezbjeđivanju stabilnosti cijene goriva u iznosu do 5 miliona € mjesečno. Mjera smanjenja stope PDV za osnovne životne namirnice uz 0% PVD za promet i uvoz brašna i jestivog suncokretovog ulja i smanjenje stope PDV sa 21% na 7% za so u iznosu od oko 3 miliona €.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede opredijelilo je dodatne subvencije i to za proizvodnju žitarica u iznosu od 350.000€; za proizvodnju kasnog krompira, koji se tretira kao osnovna životna namirnica u iznosu od 150.000€; dodjelu besplatnih plastenika za proizvodnju povrća u iznosu od 500.000€ i dodjelu poljoprivrednih vaučera registrovanim poljoprivrednim proizvođačima vrijednosti 200€ u ukupnom iznosu od 4 miliona €.

Dodatno, Ministarstvo ekonomskog razvoja je pripremilo Plan interventnih nabavki koji Vlada može aktivirati u slučaju problema u snabdijevanju tržišta nakon što donese odluku kojem se proglašava takvo stanje na teritoriji cijele države ili u jednom njenom dijelu. Planom se propisuju mjere, vrsta, količina i vrijednost roba za koje se procjenjuje da postoji problem u snabdijevanju, kao i nosioce realizacije po opštinama.

Postupak snabdijevanja tržišta Crne Gore Gore pšenicom, osnovnim pšeničnim proizvodima, jestivim uljem, šećerom i drugim proizvodima uređuje se Zakonom o interventnim nabavkama, koji je usvojen nakon što su robne rezerve ukinute 2003. godine jer je tada ocijenjeno da nisu komercijalne.