CG Live

Vaš pogled na grad

VAŽAN INFRASTRUKTURNI PROJEKAT: POČELI RADOVI NA REKONSTRUKCIJI PUTA SRĐEVAC – LOZNA – SIPANJE

Rekonstrukcija puta Srđevac – Lozna – Sipanje na području bjepoljske opštine počela je danas radovima na prvoj fazi dionice duge 4,2 kilometra, od ukupno 8,6 kilometara trase. Ugovorena vrijednost projekta iznosi nešto više od 2,46 miliona eura, koje će, posredstvom Uprave javnih radova, izdvojiti Vlada Crne Gore iz Kapitalnog budžeta.

Izvođač radova, rožajsko preduzeće “Tofi”, obavezao se da posao završi u roku od 225 dana od uvođenja u posao.

“Projekat obuhvata saobraćajnicu od priključka na magistralni put M21 u mjestu Srđevac do granice sa koridorom budućeg autoputa. Stanje u kojem se trenutno nalazi ova dionica, širine tri i po do četiri metra, oštrih krivina i nedovoljne preglednosti, ne omogućava bezbjedno odvijanje saobraćaja, zbog čega je prepoznata potreba za investiranjem u njegovu modernizaciju”, saopšteno je iz Uprave javnih radova.

Saobraćajnica će biti proširena na 5,5 metara, imaće dvije kolovozne trake, bankine širine jedan metar i rigole za odvod atmosferskih voda. U cilju obezbjeđenja stabilnosti kosina, predviđeni su betonski i zidovi od kamena – gabioni. Projektom je obuhvaćena i kompletna horizontalna i vertikalna signalizacija.