CG Live

Vaš pogled na grad

URUČENO 26 VAUČERA APLIKANTIMA SA LISTE ČEKANJA U OKVIRU ČETVRTE FAZE PROJEKTA „1000PLUS“

Vlada Crne Gore je utvrdila Nacrt detaljnog urbanističkog plana „ Donja Gorica“

Vlada Crne Gore je na sjednici održanoj 30.09. 2021.godine, utvrdila Nacrt detaljnog urbanističkog plana „ Donja Gorica“ – Glavni grad Podgorica grad Podgorica, sa predlogom programa održavanja javnih rasprava u trajanju od 15.radnih dana.

Javna rasprava po ovom nacrtu održana je u organizaciji Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma u periodu od 11.10. do 29.10.2021.godine, i sprovedena kroz neposredne prezentacije odnosno tribine, kao i dostavljanjem predloga, sugestija i komentara na tekst Nacrta planskog dokumenta.

U periodu utvrđenom za javnu raspravu dostavljen je veliki broj predloga, sugestija i komentara na Nacrta planskog dokumenta.

Ukazujemo da se Izvještaj o javnoj raspravi svakog nacrta planskog dokumenta, pa i ovog nacrta, mora sačiniti u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata, kao i u skladu sa Pravilnikom o netodologiji izrade planskog dokumenta i bližem načinu organizacije prethodnog učešće javnosti što, imajući u vidu brojnost i složenost datih primjedbi, sugestija i komentara, datih na Nacrt plana, kao i iskazane potrebe zainteresovanih korisnika prostora – zahtijeva dodatni vremenski period.

Priprema Izvještaja o javnoj raspravi je u završnoj fazi, nakon čega će, u skladu sa zakonskom procedurom, isti biti dostavljen na mišljenje Savjetu za reviziju.