CG Live

Vaš pogled na grad

ZAPOSLENI U RADNOJ JEDINICI “ZELENILO” VRIJEDNO RADE NA ODRŽAVANJU RASTINJA

Zaposleni u Radnoj jedinici “Zelenilo” DOO Komunalno – Lim, svakodnevno su na terenu.Pored redovnog održavanja zelenih površina u gradu, zašta zaslužuju sve pohvale, velika pažnja se posvećuje i održavanju rastinja pokraj opštinskih puteva.Za te potrebe nabavljeno je specijalizovano vozilo sa više priključaka, sa kojim se uz veoma stručan rad i nadzor adekvatno obavlja taj dio posla, a što je najbitnije na taj način u značajnoj mjeri doprinosi bezjbjednom odvijanju saobraćaja.