CG Live

Vaš pogled na grad

ZBOG NEPOŠTOVANJA MJERA INSPEKCIJE DOBILE NALOG DA KRENU SA REPRESIVNIM MJERAMA

Uz konstataciju da su u svim zemljama, pa tako i u Crnoj Gori, ublažavanje mjera i liberalizacija prelaska državne granice doveli do pogoršanja epidemiološke situacije, NKT je sa zabrinutošću konstatovalo da se mjere koje su na snazi ne poštuju.

“Podsjećajući da su sve aktuelne epidemiološke mjere donijete na predlog Instituta za javno zdravlje sa ciljem zaštite života i zdravlja građana Nacionalno koordinaciono tijelo za zarazne bolesti poziva sve građane da dosljedno poštuju mjere, i podsjeća nadležne institucije državne i lokalne vlasti, javne ustanove, privredna društva na njihove zakonske obaveze, a nadležne organe inspekcije da pojačaju nadzor i kontrolu poštovanja propisanih mjera. Ako nepoštovanje mjera rezultira daljim pogoršanjem epidemiološke situacije Institut za javno zdravlje će predložiti Nacionalnom koordinacionom tijelu uvođenje restriktivnih mjera, posebno u opštinama sa visokim stepenom lokalne transmisije”, navodi se u saopštenju.

Na sjednici je konstatovano da, uprkos porastu broja inficiranih, zdravstveni sistem Crne Gore u potpunosti kontroliše situaciju.

U ovom trenutku, kako je saopšteno, Crna Gora za Kovid–19 pacijente raspolaže sa 549 slobodnih bolničkih kreveta, 260 instaliranih respiratora i 62 u rezervi što garantuje uspješno suočavanje sa infekcijom i u budućem periodu.

“Nacionalno koordinaciono tijelo je konstatovalo da je Institut za javno zdravlje pravovremeno predočio Ministarstvu prosvjete sve preporuke u vezi sa početkom školske godine i da je Vlada u okviru mjera obezbijedila sredstva za isplatu plaćenog odsustva roditelja djece mlađe od 11 godina te da se donošenjem Školskog kalendara od strane Ministarstva prosvjete stvaraju i formalni uslovi za isplate”, piše u saopštenju.

Razmotren je Izvještaj Uprave za inspekcijske poslove o kontrolama sprovedenim od 17. jula do 31. avgusta u kojem je navedeno da je u izvještajnom periodu izvršeno 14.009 kontrola, da je podnijeto je šest zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka te da su izrečena 84 prekršajna naloga u iznosu od 88.050,00 eura.

NKT je usvojilo XVI Izvještaj Operativnog štaba za upravljanje donacijama o stanju na računu i isplatama sa računa.

Prema podacima, od otvaranja računa 19. marta 2020. godine do 11. septembra 2020. godine u 9.00 sati ukupni prilivi iz zemlje i inostranstva iznosili su 8.157.589,12 eura i 75.971,72 američkih dolara, dok su ukupni odlivi iznosili 2.958.869,13 eura. Shodno navedenom stanje na računu Nacionalnog kooridnacionog tijela za zarazne bolesti je 5.198.719,99 eura. Pregled odliva po sedmicama može se preuzeti ovdje.