CG Live

Vaš pogled na grad

ZBOG RADOVA NA ELEKTRO MREŽI DANAS ZNAČAJAN BROJ POTROŠAČA BEZ STRUJE

Zbog planiranih radova na mreži, bez struje će danas od 07:30 do 18 sati ostati Tomaševo, Muslići, Lijeska, Sokolac, Šljemena, Barice, Pisana Jela, Potrk, Obod Žaljevo, Pape, Glibavac, Grančarevo, Ujniče, Čokrlije, od devet do 15 sati Ribarevine, Ostrelj, Ramčina, Zaton, Ostrelj, Rakonje i Nedakusi.Od deset do 12 časova bez električne energije će biti: Gimnazija, Babića Brijeg, Zaimovića Livade, Rijeka, Ćukovac, Lješnica, Mrdavac, Rakonje, Cerovo, Malo Polje, Distribucija, Rasadnik, Gornji grad, Banje selo i Gornja Lipnica saopšteno je iz CEDIS-a.