CG Live

Vaš pogled na grad

ADVOKAT MILOŠ KOJOVIĆ PODNIO TUŽBU PROTIV DRŽAVE ZBOG OBJAVLJIVANJA SPISKA BJELOPOLJACA U SAMOIZOLACIJI

Advokat Miloš Kojović iz Bijelog Polja u ime deset sugrađana podnio je tužbu protiv države zbog objavljivanja spiska lica, kojima je izrečena mjera samoizolacije.

“Odlukom Ustavnog suda Crne Gore utvrđeno je da je Vlada Crne Gore objavljivanjem imena lica kojima su izdata rješenja o samoizolaciji povrijeđena osnovna ljudska prava i slobode i to čl. 40 pravo na privatnost, čl. 43 podaci o ličnosti Ustava Crne Gore, kao i čl.8 Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda i to pravo na poštovanje privatnog i porodičnog života”, naveo je Kojović.

On je kazao da shodno tome, lica koja su bila u samoizolaciji i čija su se imena našla na spisku objavljenom na zvaničnom sajtu Vlade Crne Gore, a koji su prenijeli svi elektronski i štampani mediji, imaju pravo na pravičnu naknadu zbog povrede prava ličnosti.