CG Live

Vaš pogled na grad

Agrobudžet prezentovan proizvođačima u Beranama, Pljevljima, Andrijevici, Žabljaku, Mojkovcu i Kolašinu

Poljoprivrednim proizvođačima iz Berana, Pljevalja, Andrijevice, Žabljaka, Mojkovca i Kolašina 10. marta, prezentovane su mjere Agrobudžeta za 2022. godinu.

Pored predstavljanja podsticajnih mjera novog Agrobudžeta od strane predstavnika Ministarstva, koji sa uvećanjem nacionalnih sredstava od 32% u odnosu na prošlu, 47% u odnosu na 2020. godinu, odnosno uvećanjem od 60% u odnosu na 2019. godinu, predočeno je opredeljenje Vlade Crne Gore, da pored najizdašnije podrške poljoprivrednom sektoru kroz ovogodišnji Agrobudžet, opredijeli dodatna sredstva za stimulaciju poljoprivrednog sektora, posebno u ratarsko – povrtarskoj proizvodnji kako bi se dodatno stimulisala proizvodnja hrane u ovoj godini.

Ovom prilikom oni su detaljno predstavili mjere i upoznali prisutne sa uslovima za ostvarivanje podrške i procedurama prijavljivanja, sa ostvarivanjem prava na direktnu podršku- subvencijama i premijama, sa javnim pozivima za bespovratnu podršku investicijama, kao i sa novinama i izmjenama u odnosu na iste mjere u prethodnoj godini.

Predstavnici Ministarstva i informisali su poljoprivrednike o vrstama podrške, investicijama koje se podržavaju, visinom podrške, potrebnoj dokumentaciji za ostvarivanje podrške, dinamikom sprovođenja mjera, kao i načinom podnošenja zahtjeva za podršku.

Agrobudžet za 2022. godinu je razvojni i podržani su svi sektori. Sve mjere podrške opredijeljene poljoprivrednim proizvođačima uvećane su za minimum od 10% do 30% u odnosu na prethodnu godinu čime će se direktno doprinijeti unapređenju primarne proizvodnje i preradnih kapaciteta.

Premije koje se tiču direktnih plaćanja ove godine su značajno povećane, premije za mlijeko takođe do 30% a poseban fokus je stavljen na mjere ruralnog razvoja, njih 26 gdje će podrška ići i do 80% u ukupnom iznosu.

Istaknuto je značajno uvećanje subvencija za biljnu i stočarsku proizvodnju, direktna plaćanja su povećana sa 220 na 250 eura, odnsno 260 eura po jedinici površine za one koji se bave biljnom proizvodnjom dok su premije po grlu u govedarstvu povećane je sa 75 eura na 85 eura po grlu. Od ove godine novina je i podrška za sistem uzgoja krava – tele tovnih rasa i iznosiće 130 eura po grlu, ovčarstvo i kozarstvo sa 9 na 10 eura po grlu dok je osnovna klanična premija za tovljena grla u govedarstvu povećana je sa 140 na 150 eura.

Proizvođači su iskazali posebno interesovanje za mjeru kojom se opredjeljuje podrška za nabavku visokoproduktivnih steonih junica gdje će iznos podrške biti 70%.

Ovogodišnjim Agrobudžetom izdvojena sredstva povećana su za više od 10% u odnosu na prethodnu godinu u sektorima pčelarstva, organske, ratarsko-povrtarske proizvodnje kao i dijelu očuvanja genetičkih resursa uz kreiranje inovativnih novih mjera.

Predstavljen je i međunarodni projekat DIGITALNO PREDUZETNIČKO GNIJEZDO I 4.0 INDUSTRIJA U CRNOJ GORI – DigN€st, koji se finansira od strane ERASMUS programa (EU), u kom je Ministarstvo poljoprivredse, šumarstva i vodoprivrede jedan od partnera. Učešćem u ovom projektu Ministarstvo se trudi da unaprijedi primjenu digitalizacije u oblasti poljoprivredne proizvodnje u Crnoj Gori i da doprinos stimulisanju inovativnog pristupa u proizvodnji.

Naredne prezentacije Agrobudžeta za 2022. godinu održaće se 11. marta, 2022. godine u sledećim opštinama:

Šavnik u skupštinskoj Sali Opštine sa početkom u 9h
Plužine u skupštinskoj Sali Opštine sa početkom u 13h
Danilovgrad u skupštinskoj Sali sa početkom u 10h
Nikšić u PC Tehnopolisu sa početkom u 13h
Tuzi u skupštinskoj sali sa početkom u 10
Golubovci u Sali KIC-a ( zgrada Opštine) sa početkom u 13h